Utlåtanden och ställningstaganden | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Utlåtanden och ställningstaganden

Fackförbundet Pro sköter sina medlemmars intressebevakning och utvecklar det finländska samhället på ett ur löntagarnas synvinkel positivt sätt genom att ge utlåtanden och ta ställning. Målsättningen med dem är att förverkliga Pros vision och på den baserade handlingsprogrammet 2016-2020 

Utlåtandena och ställningstagandena, som alla är på finska, behandlar olika ämnesområden, bland annat: 

  • näringspolitik
  • utbildningspolitik
  • utveckling av socialskyddet
  • utveckling av arbetslivet

Se dem på de finska sidorna, dit du kommer genom att klicka på den finska flaggan nertill.

 

Pros handlingsprogram, ställningstaganden och utlåtanden kompletteras av:
 

Pros pressmeddelanden (på finska)

Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s linjedragningar

Industrins löntagare TP:s linjedragningar