Pros strategi 2016–2020 | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros strategi 2016–2020

Pros vision för år 2020 är att vara en aktiv partner i utvecklingen av arbetslivet och förnyandet av samhället. Gemensamt för de strategiska målen är följande fyra synvinklar.

Utkomst i olika livssituationer för medlemmarna och dem som utbildar sig för branschen

 1. Förbättra ställningen för dem som arbetar i splittrade anställningsförhållanden
 2. Hindra lönediskriminering på arbetsplatserna
 3. Framgång för tjänstemannaarbete i lönekonkurrensen

Välbefinnande i arbetet och på fritiden för medlemmarna och dem som utbildar sig för branschen

 1. Förstärka förtroendepersonernas ställning som förhandlingspart på arbetsplatsen
 2. Utveckla chefsarbetet, ledarskapet och arbetsgemenskaperna
 3. Skydda fritiden

Utvecklings- och sysselsättningsmöjligheter för medlemmarna och dem som utbildar sig för branschen

 1. Möjlighet att lära sig nytt och fortgående utveckla kompetensen
 2. Behärska förändringar orsakade av automation och digitalisering i förhållande till arbetets innehåll och arbetsuppgifter
 3. Utveckla sporrar för omskolning utgående från medlemsförmån

Samhällspåverkan gällande arbetslivet

 1. Minska grå ekonomi
 2. Utveckla lokalt avtalande
 3. Öka effektiviteten för systemen för medverkan
 4. Förbjuda kollektivavtalsshopping
 5. Förbättra uppsägningsskyddet
 6. Bästa arbetsliv och arbetsplatser i Europa

Pros grunduppgift

Fackförbundet Pro förbättrar för medlemmarna i den privata sektorn och dem som utbildar sig för branschen:

 • utkomsten i olika livsskeden
 • välbefinnandet i arbetet och på fritiden samt
 • utvecklings- och sysselsättningsmöjligheterna.

Pro påverkar samhället med social rättvisa, hållbar ekonomisk tillväxt och behärskad arbetslivsförändring som mål.