Pros samarbetsparters | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros samarbetsparters

Pro samarbetar med olika organisationer såväl i Finland, Norden, Europa som i övriga världen. Nedan en del av dem.

STTK

Tjänstemannacentralorganisationen STTK är Finlands största fackliga centralorganisation för tjänstemän.

STTK
 

Industrins löntagare

Teollisuuden palkansaajat TP ry representerar 17 medlemsförbund och mer än 750 000 löntagare från alla tre centralorganisationer.

Teollisuuden palkansaajat

Fackets solidaritetscentral SASK

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK är det finländska fackets egen utvecklingssamarbets- och solidaritetsorganisation.

SASK

 

Finlands FN-förbund

Finlands FN-förbund är en finländsk medborgarorganisation grundad år 1954, som stöder och informerar om Förenta nationernas verksamhet och principer.

Finlands FN-förbund

FinUnions

FinUnions är de finländska centralorganisationerna STTK:s, FFC:s och Akavas gemensamma representation i Bryssel.

FinUnions

Finlands UN Women

UN Women är världens ledande förespråkare för kvinnors och flickors rättigheter.

Finlands UN Women

Kepa

Sakkunnigorganisation för globala utvecklingsfrågor.

Kepa

Finnwatch

Medborgarorganisation som undersöker företagsverksamhetens globala inverkan.

Finnwatch

Puhtaat vaatteet

En del av det internationella Clean Clothes Campaign -nätverket.

Puhtaat vaatteet

Pohjola-Norden

Främjar nordiskt samarbete inom bland annat intressebevakning.

Pohjola-Norden

NFU Nordic Financial Unions

Nordisk organisation för förbunden i finansieringsbranschen.

NFU

NFS Nordens Fackliga Samorganisation

Nordisk samarbetsorganisation för löntagarnas centralorganisationer.

NFS

NTF Nordiska Transportarbetarefederationen

Federation för transportarbetare i Norden.

NTF

NBTF Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederation

Federation för byggnads- och träarbetare i Norden.

NBTF

IN Industrianställda i Norden

Genom Industrianställda i Norden förenas 20 nordiska fackförbund inom industribranscherna.

IN

NU, Nordiska Unionen

Nordiska organisationen för förbunden inom livsmedelsindustrin.

NU

 

UNI Europa

Europeiska organisationen för servicebranscherna, såsom ICTS, och förbunden i finansieringsbranschen. Representerar 7 miljoner arbetstagare.

UNI Europa

EFBWW, European Federation of Building and Woodworkers’

Den europeiska takorganisationen för förbunden inom byggnads- och träindustrin. Representerar 2,35 miljoner medlemmar.

EFBWW

ETF, European Transport Workers´ Federation

Organisationen för de europeiska förbunden inom transportbranschen. Representerar 2,5 miljoner arbetstagare i transportbranschen.

ETF

ETUC European Trade Union Confederation

Europeiska fackliga samorganisationen (EFS). Representerar löntagarna i arbetsmarkndasförhandlingar på europeisk nivå och försöker påverka EU:s beslutsfattande.

ETUC European

EFFAT, European Federation of Food, Catering and allied Workers’ union within the IUF

Europeisk samorganisation för förbunden inom livsmedelsindustri, jordbruk och turism. Representerar 2,6 miljoner medlemmar.

EFFAT

IndustriALL European Trade Union

Industriförbundens organisation som representerar 6,9 miljoner arbetstagare inom gruv-, energi- och fabriksindustrin i Europa.

IndustriALL European

IndustriALL Global Union

Industriförbundens världsorganisation som representerar 50 miljoner arbetstagare inom gruv-, energi- och fabriksindustrin.

IndustriALL Global Union

IUF, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations

Internationell samorganisation för fackförbunden inom livsmedelsindustri, jordbruk och turism.

IUF

UNI Global Union

Världsorganisationen för servicebranscherna, såsom ICTS, och förbunden i finansieringsbranschen. Representerar mer än 20 miljoner arbetstagare i över 900 förbund.

UNI Global Union

BWI, Building and Wood Workers’ International

Internationella organisationen för arbetstagarna inom byggnads- och träindustrin.

BWI

ITF, International Transport Workers’ Federation

Internationella organisationen för förbunden inom transportbranschen. Medlemmar 700 förbund och deras 4,5 miljoner medlemmar.

ITF