Påverkan i val | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Påverkan i val

Fackförbundet Pro verkar för att ett tillräckligt antal människor som förstår sakkunnigas och chefers behov väljs till alla nivåer av beslutsfattande, från kommunfullmäktige till riksdag och vidare till EU-nivå. Oavsett parti.

Pro försöker få med för medlemmarna viktiga frågor i partiernas valprogram och i den offentliga diskussionen samt såväl i regeringsprogrammet som styr hela Finland som i strategier som berör kommuner, ekonomiska regioner och områden.

Förbundet uppmuntrar också medlemmarna att delta i valen som kandidater och väljare.

Kommunalval i april 2017

Det är bra om Pro-medlemmar kandiderar i kommunalvalet 2017. Varför, Pros näringspolitiska expert Henrik Haapajärvi?

– I kommunerna fattas det beslut om en stor del av den samhälleliga servicen som vi alla använder och nivån på den. Närliggande hälsovårdstjänster, byggande och upprätthållande av rekreations- och motionsställen, byggandet av bostäder, skötsel av vägar, ren livsmiljö, kulturverksamhet, sanering av mögelskolor, placering av daghem och näringslivets livskraft är exempel på vad kommunens beslutsfattare påverkar med sina beslut, berättar Haapajärvi. 

Kommunalvalet hålls i april 2017 och de olika partierna söker som bäst kandidater för att fylla sina kandidatlistor. Om du är intresserad av att utveckla din egen livsmiljö eller tillgången till offentlig service, lönar det sig att ställa upp i valet. Ta kontakt med partierna i din kommun eller andra kandidatlistors aktörer och de hjälper dig vidare med din kandidatur. Fastän du inte skulle nå fram till en fullmäktigeplats, delas det efter valen ut platser i kommunernas nämnder till dem som kandiderat, där man också kan föra sina idéer och tankar framåt.

Se kommunalvalskandidater som är Pro-medlemmar.

 

Riksdagsvalet 2015

Vad förväntar sig Pro av nästa regering våren 2015? 

  1. Skapandet och tryggandet av arbetsplatser är regeringens viktigaste uppgift. Finland måste få en närings- och industripolitisk strategi, som fungerar som rättesnöre för regeringens verksamhet vid sidan av regeringsprogrammet.
  2. Statsägda företag bör vara exemplariska arbetsgivare och ägarstyrningen aktivare än vad den är nu. Pro förväntar sig av staten omvärdering av ägarpolitiken och att sysselsättningssynpunkter beaktas mera.
  3. Nedskärningarna i utbildning bör tas tillbaka och avkall på utbildningens kvalitet får inte göras. Mängden och utbudet av vuxenutbildning bör utökas så att kompetensen bevaras hos finländarna som arbetar.
  4. Arbetslivet i skick! För låga löner bör kriminaliseras och nollavtal förbjudas i lag. Arbetslivet 2020-projektet bör förlängas och det ska satsas på arbetstagarnas välbefinnande.
  5. Byggande är klok konjunkturpolitik. Staten bör stöda förverkligandet av vägar och infrastrukturprojekt samt bostadsbyggande i trängsel-Finland. Byggande skapar också arbetsplatser.

Pros regeringsprogramsmål

Pros valturné Uutta kasvua ja työtä

 

Riksdagsvalskandidaternas nummer publiceras 9 mars. Tills dess presenteras kandidaterna i slumpmässig ordning på Pros sidor.

Till den finskspråkiga sidan med alla riksdagsvalskandidater

Till den finskspråkiga söksidan  

 

I EU-valet 2014 stödde Pro flera olika kandidater 

Fackförbundet Pro gav valstöd åt flera olika kandidater i EU-valet 2014. Pro publicerar allt valstöd som getts, även det som är under anmälningsgränsen. Utdelat valstöd i euro (19.5.2014):

 

I kommunalvalet 2012 lyfte Pro fram tjänstemännens röst
 

I kommunalvalet 28.10.2012 valdes ungefär 9 700 beslutsfattare till landets 336 kommuner.

Till kommunfullmäktige för åren 2012-2016 valdes sammanlagt 144 Promedlemmar. Dessutom är 126 av förbundets medlemmar ersättare i fullmäktige.

I kommunalvalet kandiderade slutligen sammanlagt 537 medlemmar i Pro. Av dem som inte blev invalda verkar förhoppningsvis många i andra förtroendeuppdrag i sin kommun, såsom i nämnder.

Ytterligare information om valen finner du bland annat här:

Kommunförbundets kommunalvalssidor

Justitieministeriets valsidor