Pro som påverkare | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro som påverkare

Tryggandet av tjänstemännens ekonomiska och samhälleliga ställning förutsätter att Fackförbundet Pro i stor omfattning påverkar arbetsmarknadens verksamhetsmiljö.

Stadgarna ålägger Pro att påverka sina medlemmars förmåner bland annat genom att informera politiska aktörer och andra samhälleliga beslutsfattare, såsom ministerier, statliga och kommunala förvaltningsorgan, om förbundets linjedragningar.

Förbundets uppgift är att informera offentligt om sina linjedragningar och främja förverkligandet av dem.

Den samhälleliga påverkan stöder avtalsverksamheten, för därigenom bestäms de samhälleliga förhållanden under vilka kollektivavtal förhandlas.

Pro försöker påverka genom att samarbeta med olika aktörer och intressentgrupper. Som påverkare försöker vi vara föregångare inom fackföeningsrörelsen.

Målsättningar

Pros målsättningar för påverkan baserar sig på förbundets stadgar: Pros främsta uppgift är att förbättra sina medlemmars ekonomiska och samhälleliga ställning.

Medel

  • Kollektivavtalen garanterar inkomstutveckling och anställningsvillkor.
  • Vi påverkar närings- och utbildningspolitik samt arbetsmiljöärenden.
  • Pros målsättningar kompletteras av ställningstaganden från Industrins löntagare och Tjänstemannacentralorganisationen STTK.
  • Pro deltar i samarbetsorganisationernas verksamhet på nordisk, europeisk och global nivå.
  • Förbundet utnyttjar i sitt påverkningsarbete även information som regelbundet insamlas i undersökningar om medlemmarnas levnads- och arbetsförhållanden, behov, värderingar och attityder.

De påverkningsmålsättningar som stadgarna bestämt har inskrivits i handlingsprogrammet. Pro ställer upp mål även i offentliga ställningstaganden, linjedragningar och utlåtanden.