Pro i rätten | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Uppstod det meningsskiljaktigheter i anställningsförhållandet? Pros medlemmar får hjälp av förbundets egna jurister, som har flera års erfarenhet av arbetsrätt, till skillnad från vanliga advokater. Förbundets medlem är inte tvungen att betala rättegångskostnader, som kan uppgå till tusentals euro, utan rättshjälpen är gratis och riskfri för medlemmen. Vid förlust ersätts motpartens rättegångskostnader.

Rättshjälpen omfattar juridisk rådgivning, förlikningsförhandlingar och rättshjälp vid domstol, vilket Pros chef för juridiska ärenden fattar beslut om.

Domen föll: Gamla ut, nya in i ict-företag

Produktchefen och teamchefen fick ersättningar motsvarande ett års lön. – Arbetsgivaren borde som en del av sin lojalitetsskyldighet ge sina gamla arbetstagare möjlighet at visa sin förmåga till lediga uppgifter, berättar jurist Tero Peltonen från Fackförbundet Pro. Pros nyhet på finska 3.8.2016. 

Rättvisan vann – uppsagd utan grund fick ersättning

"Det lönar sig inte att ge upp" Pro-medlemmen ”Satu” fick märka att rättvisan vann, då hennes tidigare arbetsgivare dömdes att betala henne ersättning för ogrundad uppsägning och diskriminering. Pros nyhet på finska 3.5.2016.

Finnair betalar ersättning åt Pro

Finnair ersätter Pro för skador åsamkade av säkerhetsåtgärder. Summan uppgick till nästan 50 000 euro. Pros nyhet på finska 18.4.2016.

Domstolen förkastade skadeståndskraven som riktats till Pro och Rinne

Beslutet är bra, säger Pros ordförande Jorma Malinen. – Nu svarar förbundets ledare för strejker, så att en enskild medlem inte ensam behöver ställa sig mot storbolag. Pros nyhet 24.3.2016.

HDO: Strejk kan inte förhindras med vite om miljoner euro

Finnair hindrade tjänstemännens strejk med vite om flera miljoner. Högsta domstolen konstaterade att förfarandet strider mot lagen. Pros finskspråkiga nyhet 10.3.2016

Rinne och Pro i tingsrätten

- Domen torde förkunnas tidigast i januari 2016, kostaterar Pros chef för juridiska ärenden Patrik Stenholm. Pros finskspråkiga nyhet 4.12.2015

G4S Cash Solutions bröt mot samarbetslagen – 300 000 euro i gottgörelse till de uppsagda
 

I G4S Cash Solutions Oy fördes samarbetsförhandlingar år 2012: Man informerade inte ens förhandlarna tillräckligt om innehållet. Hovrätten dömde företaget till ersättningar på nästan 300 000 euro till 33 uppsagda. Pros finskspråkiga nyhet 27.11.2015

Det blev dyrt för arbetsgivaren att diskriminera familjeledig vid uppsägningssituation
 

Tjänsteman försattes i ogynnsam ställning på grund av graviditet och nedkomst. Det blev uppsägning, men avgångspaket erbjöds inte såsom åt andra. Pros nyhet på svenska 24.11.2015

Visstidsanställd förlorade arbetet två gånger

Domen föll, då chefen två gånger förbigick en kompetent visstidsanställd vid rekrytering. Pros finskspråkiga nyhet 27.10.2015

Rätten beslöt: tjänstemän kan inte överföras till arbetaravtal

 

Penningautomatföreningen kan inte överföra tjänstemän till arbetaravtal, avgjorde arbetsdomstolen. Pros nyhet på svenska 21.10.2015

Olaglig uppsägning av förtroendeman kostade arbetsgivaren 26 månaders lön

Förtroendemannen isolerades i arbetsgemenskapen och permitterades. – Jag märkte på arbetskraftsbyrån att arbetsgivaren sökte ny arbetstagare till mitt jobb. Då förstod jag att jag aldrig får min arbetsplats tillbaka. Pros nyhet på svenska 24.4.2015

Rättvisan segrade – med förbundets hjälp
 

Pros erfarna ombudsmän och jurister har sett de märkligaste konfliker på arbetsplatserna. Som värst leder de till uppsägningar. Ibland bryts det grovt mot såväl kollektivavtalet som arbetsavtalslagen. Pros finskspråkiga nyhet 16.2.2015

Domen föll: UPM betalar lönetillgodohavanden för midsommararbete
 

Arbetsdomstolen dömde pappersbolaget UPM Kymmene Oy att betala lönetoillgodohavanden till pappersindustrins tjänstemän för fem eller rentav sex års tid. Pros nyhet på svenska 4.2.2015

Pro för Penningautomatföreningens avtalsshopping till arbetsdomstolen
 

Penningautomatföreningen har nekat till att dra tillbaka olagliga överföringar av tjänstemän till arbetarställning och -kollektivavtal. Pro för ärendet till arbetsdomstolen. Pros nyhet på svenska 7.11.2014

Nästan 300 000 euro i gottgörelse för brott mot samarbetslagen
 

Tingsrätten i Vanda har dömt G4S Cash Solutions Oy att betala gottgörelse på sammanlagt 288 000 euro till 33 före detta anställda för brott mot samarbetslage.  Pros finskspråkiga nyhet 20.10.2014

Arbetsdomstolen: Återgång till arbetet är inte förutsättning för lön under moderskapsledighet

För att betala lön under moderskapsledighet, kunde man inte förutsätta att arbetstagaren skulle återvända till arbetet efter vårdledighet och före ny moderskapsledighet, avgjorde arbetsdomstolen. Pros nyhet på svenska 25.8.2014

Arbetsdomstolen utdömde Finnairs maffiatag
 

Finnair Tecnical Services utövade påtryckning på tjänstemännen för att de skulle underteckna sämre arbetsavtal. Förhandling på tumanhand utan förtroendeman – underteckna eller du får sparken – går inte för arbersdomstolen. Pros finskspråkiga nyhet 7.12.2013

Pro vann TeliaSonera i fall om åldersdiskriminering
 

Avgångspaket erbjöds bara yngre. Tjänsteman fick förutom lön för sex månader flera tusen euro som gottgörelse för åldersdiskriminering. – Ett bra excempel på att man förhåller sig allvarligt till diskriminering, säger jurist Jaana Asikainen från Fackförbundet Pro. Pros finskspråkiga nyhet 25.6.2013

Vinnaren har lättare att le

Fastän tvisten om resultatpremie tog tre år av Ari Kuismins liv, tror ledaren för Stora Ensos förtroendemannaring fortfarande på kraften av att ifrågasätta. Pros finskspråkiga nyhet 7.3.2013

HD: Stora Enso ska betala resultatpremier till tjänstemännen i Uleåborg

Förtroendemännen vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg får också sina pengar. De lägre rättsinstanserna hade avslagit deras rätt till resultatpremier. Pros finskspråkiga nyhet 27.1.2011

Stora Enso böjde sig för HD:s beslut

Skogsjätten betalar med ränta alla resultatpremier för åren 2005–2009. Tjänstemännens strejk som utlysts till torsdag återtas. Pros finskspråkiga nyhet 25.1.2011

DNA betalar resultatpremier till de strejkande

Bolagets beslut påverkades av Högsta domstolens avgörande i Stora Ensos resultatpremietvist. Pros finskspråkiga nyhet 9.2.2011

Arbetsgivaren kan inte byta kollektivavtal på svaga grunder

UPM överförde tjänstemännen vid energiövervakningen till kollektivavtalt för de högre tjänstemännen. Arbetsdomstolen upphävde överföringen. Pros finskspråkiga nyhet 9.1.2011