Stödtjänster | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Tjänster för förvaltningen

Förbereder Fackförbundet Pros beslutsfattande, sköter förvaltningens och ledningens mötesarrangemang, förverkligar och följer upp fattade beslut. Sköter assistenttjänsterna för förbundets ledning.

Direktör Jani Salenius, e-post och telefonnummerfinns under rubriken Kontaktuppgifter.

Personaltjänster

Ansvarar bland annat för Pros rekrytering, personalutbildning, anställningsärenden och löneadministration.

Direktör Jani Salenius, personalchef Ritva Hautsalo-Maijala. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Medlemstjänster

Sköter om den betjäning som ges mot medlemskort.

Ansvarar för rådgivningen i anställningsfrågor och den rådgivning som ges i medlemstjänstens betjäningsnummer.

Sköter Pros medlemsregister och tjänster i anslutning till arbetsgivaruppbörd.

Kommunikationsdirektör Jaana Aaltonen, chef för medlemstjänsten Sirpa Lappi. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Organisationstjänster

Enhetens uppgift är att organisera och utveckla arbetsplats-, förenings- och regionverksamheten samt administrera funktioner i anslutning därtill.

Direktör Heikki Tuominen, organisationschef Pasi Nieminen.
E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Internationella tjänster

Sköter bland annat Pros internationella organisationssamarbete och koordinering av intressebevakningen samt solidaritetsarbete.

Ordförande Jorma Malinen, chef för internationella ärenden Matti Koskinen. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Utbildningstjänster

Ansvarar för Pros utbildning för medlemmar, aktiva och förtroendepersoner. Telefon-, receptions- och posttjänsterna i Pros kontor i Gräsviken, liksom restaurangtjänsterna och arrangerandet av stora händelser och tillställningar lyder under utbildningstjänsterna.

Kommunikationsdirektör Jaana Aaltonen, utbildningschef Tiina Kiuru. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Juridiska tjänster 

Sköter medlemmarnas rättegångar, deltar i utvecklandet av lagstiftning som gäller löntagare och ger medlemsrådgivning angående socialskydd.

Ordförande Jorma Malinen, chef för juridiska tjänsterna Patrik Stenholm. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Restaurangtjänster

Restaurangtjänsterna ansvarar för personalcaféet i Fiskehamnen.

Direktör Jani Salenius. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Ekonomitjänster

Sköter Pros egendom och placeringar, administrerar Pros dotterbolag och förbundets ekonomi.

Ansvarar för fastighetsskötsel, disponentuppgifter och säkerhetsfrågor.

Direktör Jani Salenius, redovisningschef Marja Töytäri. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Datatjänster

Sköter förbundets datasystem, inköp och upprätthållande av datautrustning och ger användarstöd.

Kommunikationsdirektör Jaana Aaltonen, datachef Jarmo Kareisto. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Kommunikationstjänster

Producerar intern och extern information för Pro på finska, svenska och engelska.

Ansvarar för information till medlemmar och förtroendepersoner, webbpublikationerna samt kommunikation till intressenter och mediekontakter.

Pros imagetrycksaker och kommunikationskampanjer hör till kommunikationstjänsternas ansvarsområde.

Ordförande Jorma Malinen, kommunikationsdirektör Jaana Aaltonen och kommunikationschef Riitta Nieminen. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Samhällelig påverkan

Sköter förbundets forskning, mediekontakter, samhällelig påverkan och näringspolitik.

Direktör Jaana Aaltonen. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.