Representantskap | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Förbundets medlemmar väljer representantskapet genom val.

Representantskapet fastslår förbundets handlingsprogram, väljer förbundets ordförande och övervakar styrelsens verksamhet.

Representantskapet fastställer bland annat förbundets bokslut och beviljar ansvarsfrihet till de ansvarsskyldiga.

Därtill fattar det beslut om röstnings- och valordningen, medlemsavgiften och den del av avgiften som återbetalas till föreningarna.

Enligt Pros stadgar sammanträder representantskapet två gånger i året, vid behov oftare.

Representantskapet 2020−2024

Medlemmarna i representantskapet

Representantskapets möte i Majvik 13.11.2020. 

Pros ordförande Jorma Malinenen överräcker blommor till representantskapets ordförande Kristiina Lindroos.