Regionkontor | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Regionkontor

Branschombudsmännen som arbetar i regionkontoren hjälper medlemmarna i Fackförbundet Pro med arbetslivsfrågor och stöder föreningarnas verksamhet.

Kontoren deltar i sin region i samhällelig påverkan, utbildnings- och näringspolitik och upprätthåller Pros lokala samarbetsrelationer.

 

Regionkontoren

  • Helsingfors
  • Jyväskylä
  • Kuopio
  • Lahtis
  • Seinäjoki
  • Tammerfors
  • Uleåborg
  • Villmanstrand
  • Åbo

Adresserna och kontaktuppgifterna finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Rådgivning om anställningsfrågor, medlemskap och medlemsförmåner får du snabbast genom att ringa förbundets betjäningsnummer. Kontaktuppgifterna finns i den nedre balken på sidan.