Organisation | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros intressebevakning omfattar fem sektorer: industri, finans, service samt ict- och kommunikation och den offentliga sektorn. En sektordirektör ansvarar för sektorns verksamhet.

Intressebevakningens verksamhet stöds av intressebevakningens och medlemskapets stödfunktioner, de juridiska och internationella tjänsterna, kommunikations- och ekonomitjänsterna.

Nära medlemmarna och de förtroendevalda på arbetsplatserna finns nio regionkontor, där det arbetar branschombudsmän.