Ledningens kontaktuppgifter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Ledningens kontaktuppgifter och fotografier

Förbundets ordförande och styrelse svarar för Fackförbundet Pros verksamhet. För sektorerna i intressebevakningen och stödtjänsterna ansvarar de utnämnda direktörerna.

Mera uppgifter finns under rubriken Det här är Pro .

Behöver du ett foto? Ta kontakt med kommunikationstjänsterna proviestintapalvelut@proliitto.fi.

+358 50 336 6286

 Leder kommunikationstjänsterna, utbildningstjänsterna, medlemstjänsterna, datatjänsterna och enheten samhällelig påverkan.