Dataskyddsbeskrivning för forskningsverksamheten | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Dataskyddsbeskrivning för forskningsverksamheten

I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi hur vi behandlar våra medlemmars personuppgifter i Pros forskningsverksamhet.

Den här dataskyddsbeskrivningen kompletterar Pros dataskyddsbeskrivning för forskningsverksamhetens del. Bekanta dig också med vår dataskyddspolitik (på finska).

 

Pros dataskyddsbeskrivning för forskningsverksamheten  

Registeransvarig   
Fackförbundet Pro    

Kontaktuppgifter  
Dataskyddsansvarig   
Riitta Nieminen   

Personuppgifternas användningsändamål

I Pros medlemsundersökningar används på enkätblanketten som förhandsifyllda bakgrundsuppgifter Fackförbundet Pros registeruppgifter (se Pros dataskyddsbeskrivning). Med uppgifterna preciseras svaren och minskas ansträngningen att svara, som uppkommer då man själv måste fylla i bakgrundsuppgifterna. I samband med detta kan medlemmen också uppdatera uppgifterna så att de är à jour.

Principer för behandling av personuppgifter i Pros forskningsverksamhet  

Vilka personuppgifter behandlas   

Medlemmens namn- och adressuppgifter, medlemsnummer och uppgifter om anställningsförhållandet. Dessutom bakgrundsdata som fåtts i tidigare enkäter (såsom examen, arbetsplatsens bransch och anställningsförhållandets tidsbegränsning), som inte finns på tillräcklig nivå i medlemsregistret.   

Vart flyttas eller överlåts personuppgifter   

Personuppgifter flyttas från Pros medlemsregistersystem till enkätsystemet (Analystica) som Pro använder, där det egentliga svarandet sker.  

Förvaringstiden för personuppgifterna    

Personuppgifterna förvaras tills vidare i Pros (Analystica) enkätsystem, där också de egentliga svaren förvaras.   För förvaringen har inte uppställts tidsfrist, för forskningsdata används/utnyttjas fortlöpande på nytt.

Den undersöktas rätt till uppgifterna och användningen av dem  

Pros medlem har inte direkt tillgång till undersökningsmaterialet. Då svarsblanketten ifyllts stängs enkäten för den svarandes del. 

Pros medlem har möjlighet att ändra sina svar eller låta ta bort svaren bara genom Pros forskningstjänster. Då ska man ta kontakt med forskaren som ansvarar för undersökningen petri.palmu@proliitto.fi

Från enkätsystemet flyttas svarsmaterialet till Pros interna forskningssystem, för vilket Pros forskningstjänster svarar innehållsmässigt. Pros datatjänster upprätthåller tekniskt också datasystemen för Pros forskning. Pros forskningsdatasystem är en databas separat från Pros medlemsregister och som gäller bara materialet från Pros medlemsenkäter. 

Samtycke till att behandla uppgifterna

Pros medlem kan hindra erhållandet av e-postinbjudan till Pros undersökningsenkäter med meddelande till ansvariga forskaren vid Pros forskningstjänster petri.palmu@proliitto.fi. Då plockas inte personens bakgrundsuppgifter från Pros medlemsregister till enkätens lista över svarande.