Arbetslöshetskassan Pro | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

PB 1 (Verkstadsgatan 13 A)
00581  Helsingfors
Telefon 09 1727 3444 vardagar klockan 9.0015.00
Fax 09 1727 3335

Chef för Arbetslöshetskassan Pro är Mervi Ruokola

Till Arbetslöshetskassan Pros webbplats

Pro-kassans e-tjänst

Är du medlem i JATTK-arbetslöshetskassan?

JATTK-työttömyyskassa
Sandviksstranden 13 
8. våningen
00180 Helsingfors
 
Telefonservice tfn 09 720 6820
ti och to kl. 9–11.30 
on kl. 12–14
asiakaspalvelu@jattk.fi 

E-tjänst

Är du medlem i JYTK?

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK
Stationskarlsgatan 4 
00520 Helsingfors 

kassa@jytk.fi
telefonservice tfn 020 690 069
må–fr kl. 9–11

Kontoret tfn 020 690 871 

E-tjänst

Är du medlem i Arbetslöshetskassan Statia?

Arbetslöshetskassan Statia
Banmästargatan 11 
00520 Helsingfors 

toimisto@statia.fi 
Telefonservice tfn 020 728 9780  
Ärenden om medlemskap tfn 020 728 9790

E-tjänst