Vi är Pro | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vi är Pro

Pro – ett av de största fackförbunden i Finland. Fackförbundet Pros medlemmar är utbildade proffs, sakkunniga och chefer oberoende av bransch.

Fackförbundet Pro är Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s medlemsförbund.

Pro är en stark och ansvarsfull påverkare i det finländska arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vår grunduppgift  är att förbättra utkomsten i olika livsskeden för  medlemmarna och för dem som utbildar sig för våra branscher, öka deras välbefinnande i arbetet och på fritiden samt förbättra utvecklings- och sysselsättningsmöjligheterna för dem.

Pros verksamhet grundar sig på ett brett medlemsfält och stabil ekonomi.

 • 120 000 medlemmar, av vilka 89 040 är på arbetsmarknaden (december 2019)
 • Koncernens nettoförmögenhet är 160 miljoner euro (december 2017)
 • Personalen uppgår till 153 (januari 2020)
 • Ingår ungefär 75 arbets- och tjänstekollektivavtal
 • 318 föreningar (januari 2020)
 • Hemort är Helsingfors, verksamhetsområdet hela Finland
 • Förbundets språk är finska och svenska
 • Förbundet är partipolitiskt obundet
 • Medlemsavgiften år 2021 är 1,25 % av skattepliktig inkomst, likväl högst 49 euro/månad.
 • Pros medlemsavgift är avdragbar i beskattningen.
   

Bekanta dig med våra stadgar.   Här kan du bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning.

 

Den här sidan på finska