Välmåendekurser att sökas för vuxna och familjer under vårvintern | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Välmåendekurser att sökas för vuxna och familjer under vårvintern

24.11.2020 kl. 17:08
|

Nu kan man ansöka om PHT:s kurser och Pysyvään muutokseen-kurser för vuxna som börjar i januari–april 2021 samt kurser för familjer under vintersemestrar och påsk.

 

Drömmer du om ändring i dina levnadsvanor? Gör arbetet och vardagen dig trött?

Med den unika kurshelheten Pysyvään muutokseen får du nya synvinklar på ditt välbefinnande och fungerande verktyg för en lyckad livsstilsändring. Under kursen stannar du upp vid ditt eget välbefinnande. Med hjälp av yrkeskunniga ledare och ett undersökt fungerande psykologiskt sätt att närma sig välbefinnande, lär du dig att granska den egna vardagen och beteendet och finner nya sätt som stöder välbefinnandet i helhet och bestående ändring av levnadsvanor.

Kurserna består av tre närvaroperioder​ på 3 dygn + 2 dygn + 2 dygn. Du beaktar väl att deltagaren ska vara med på alla tre närvaroperioder!

Deltagarens självriskandel är 25 € /dygn i vilket ingår inkvartering, helpension och program. Priset för den första närvaroperioden (3 dygn) är 75 €, för den andra och tredje närvaroperioden 50 € / period. Om du för närvarande är arbetslös, är prisen 50% av de ovan nämnda.

Sök här till vuxnas perioder >>

Ansökan pågår till vintersemesterveckor och påskens familjekurser 2021

På familjernas understödda välmåendekurser får du idéer för att öka på motion, handledning i barnfamiljernas levnadssätt samt tid för samvaro.

PHT:s familjekurser är 5 dagar och 4 nätter långa understödda välmåendekurser för familjer med barn i lek- och skolåldern. På kurserna stöds familjernas välbefinnande, hälsofrämjande levnadsvanor, ork och hantering av vardagen.  

På programmet står gemensamt program för familjerna samt separat program för barn och vuxna. Kursprogrammet lämpar sig inte för de allra minsta i familjen, utan barnen bör självständigt kunna delta i programmet. Av den orsaken lämpar sig kurserna bäst för familjer med barn som är minst i förskoleåldern. Om det i familjen också finns riktigt små barn, ordnas för dem barnpassning under tiden för de vuxnas och de lite större barnens program.      

Vuxna 100 € (arbetslös/permitterad vuxen 50 €), barn 6–16 år 60 € och barn under 6 år 0 €.

Sök till familjekurser härifrån >> 

Ytterligare information om kurserna pht.fi