Pros representantskapsval började | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros representantskapsval började

11.8.2020 kl. 09:53
|

Varje röstberättigad Pro-medlem får i augusti röstningsanvisningar och -koder per brev och e-post. Röstningstiden började måndagen den 10.8.2020 klockan 9.00 och upphör fredagen den 4.9.2020 klockan 16.00.

Pro Nyheter

Röstningstiden i Fackförbundet Pros representantskapsval började igår måndag klockan 9. Pro-medlemmarna väljer hundra ordinarie medlemmar och suppleanter till Pros representantskap. Representantskapet är förbundets viktigaste beslutsfattare och drar upp riktlinjer för vad förbundet gör och i vilken riktning förbundet utvecklas.

Rösta elektroniskt – du får anvisningar under augusti

Vi använder elektronisk omröstning. Röstningsanvisningar sändes igår till de medlemmar som har en uppdaterad e-postadress i sina medlemsuppgifter. Du får också röstningsanvisningarna hem per post under augusti.

  1. Logga in till adressen vaalipalvelu.fi/pro2020/aanestys med ditt medlemsnummer och din PIN-kod (koden hittar du i röstningsmaterialet, som du får per e-post och brev).
  2. Välj din egen kandidat i omröstningssystemet och bekräfta ditt val.
  3. Då du röstat flyttas du automatiskt till Pros webbplats. Samtidigt tas din användarkod och PIN-kod ur bruk.

Bekanta dig med kandidaterna i valkompassen

I  valkompassen för Pros representantskapsval kan du bekanta dig med kandidaterna, som ger sin syn på 13 frågor och påståenden. Om du har frågor om valet eller om att rösta hjälper vår medlemstjänst gärna.  

Genom att rösta kan du vinna en iPad-pekplatta, vi lottar ut två stycken.