Pros representantskap 2020 har nu valts | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros representantskap 2020 har nu valts

8.9.2020 kl. 16:46
|

Hundra valdes till Pros nya representantskap för perioden 2020–2024. Suppleanternas namn publiceras på den finska sidan under tisdagskvällen.

Pro Nyheter

Pro-medlemmarna valde hundra ordinarie ledamöter och suppleanter till  Pros representantskap för en fyra års period 2020–2024. Representantskapet som sammanträder minst två gånger per år är förbundets viktigaste beslutsfattare. Representantskapet väljer Pros ordförande samt stakar ut vad förbundet gör och i vilken riktning förbundet utvecklas.

–  Röstningen gick fint och röstningsaktiviteten ökade från Pros föregående representantskapsval. Också antalet kandidater ökade från tidigare år, berättar organisationschef Pasi Nieminen.

Antalet röstberättigade var drygt 85 000 och 16 581 röstade. Röstningsprocenten var 19,5 %. 

I föregående representantskapsval 2016 gavs ännu ungefär hälften av rösterna per post. Nu röstade alla elektroniskt.

Representantskapsvalet hölls 10.8.2020–4.9.2020. 

Valresultatet kom idag

Resultatet för valet har godkänts i centralvalnämnden och ges för kännedom till förbundets styrelse.

De som valts till ordinarie medlemmar i representantskapet fick idag e-post om sitt inval. Fullmakterna sänds per e-post till de ordinarie ledamöterna.

Suppleanterna är allmänna ersättare och de får vetskap om sitt inval senare i kväll. Pros medlemmar hittar kandidaternas röstetal genom att logga in med sitt medlemsnummer till Proplus. 

Vad gör representantskapet?

Representantskapet fastställer Pros verksamhetslinjer, väljer förbundets ordförande och styrelse samt övervakar styrelsens verksamhet. Representantskapet fastställer bland annat förbundets bokslut och beviljar ansvarsfrihet till de ansvarsskyldiga. Dessutom besluter de om röstnings- och valordningen, medlemsavgiften och den andel av medlemsavgiften som återbärs till medlemsföreningarna.

Enligt Pros stadgar sammanträder representantskapet två gånger per år, vid behov oftare. Det nya representantskapet sammankommer till sitt första stadgeenliga möte den 13–14 november 2020.

Vem valdes?

Pros representantskap 2020–2024