Pro och FMF: Tillsammans starkare mot framtiden | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro och FMF: Tillsammans starkare mot framtiden

9.10.2020 kl. 13:19
|

Försäkringsmannaförbundet FMF håller på och fusioneras med Fackförbundet Pro. FMF:s representantskap har i dag godkänt fusionen på sitt möte. Pros styrelse har redan tidigare behandlat saken och representantskapet avgör fusionen på sitt möte i november.  Målsättningen är att förbunden går samman den 1 januari 2021. 

Pro Nyheter / Pressmeddelande 9.10.2020

I och med fusioneringen förstärks intressebevakningen. Med en vidare medlemsbas kan man allt bättre påverka såväl i avtalsverksamheten som i samhälleliga frågor.

- Det är dags att vända ett nytt blad i försäkringsbranschens intressebevakning. Från början av nästa år drivs intressena för försäkringsbranschens arbetstagare av Fackförbundet Pro. Det är betydelsefullt såväl för försäkringsbranschen som för hela finanssektorn att intressebevakningen koncentreras till ett ställe, säger Försäkringsmannaförbundets ordförande Liisa Halme.

- Ifall Skogsindustrins arbetsmarknadsmodell i framtiden får mer utbrett understöd är det nödvändigt och önskvärt med koncentrering av intressebevakning, för med det stärker man förbundens branschvisa förhandlings- och avtalsstyrka. Med fusioneringen förbättrar man också medlemmarnas individuella tjänster, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Försäkringsmannaförbundet har ungefär 8 000 medlemmar som arbetar i till exempel skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolag.