Med hjälp av Pro Noste är arbetsmarknadskonditionen i skick | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Med hjälp av Pro Noste är arbetsmarknadskonditionen i skick

28.9.2020 kl. 15:48
|

ProNoste-karriärtjänsten sköter om Pro-medlemmarnas karriär, jobbsökning och välbefinnande även på distans.

ProStoori-text Verna Julkunen | Översättning Susanne Paetau

Pro-medlemmarna kan välja ett för sig lämpligt sätt att utnyttja ProNoste, antingen genom att boka tid till personlig coachning, se på videon och inspelningar eller genom att delta i webbinarier.

ProNoste-karriärportalen erbjuder medlemmarna en personlig karriärcoach som ger tips, konkreta råd och stöd i olika skeden av arbetskarriären. Diskussionerna är konfidentiella och de genomförs per telefon eller Skype röst- eller videoförbindelse. Det går att få coachningen på svenska, beställ då tid till coach som talar svenska.

Utöver karriärcoachning kan medlemmarna boka cochningstid även till expert på psykiskt välbefinnande – till psykolog eller lösningscentrerad terapeut – eller till expert på fysiskt välbefinnande och näring.

Hjälp till förnyelse av webbinarierna

Av ProNostes omfattande webbinarieutbud kan alla finna något som är lämpligt. Det övergripande temat för webbinarierna år 2020 är förnyelse, något som är mycket aktuellt under det här året med många förändringar.  

Innehållen är koncentrerade till bland annat att leda sig själv, välbefinnande, jobbsökning, digitalisering och mod att förnya sig. Utöver webbinarierna och inspelade webbinarier finns det i portalen hundratals videor som stöd för jobbsökning, karriärplanering och välbefinnande. Videorna kan ses dygnet runt.

Utöver webbinarierna och inspelade webbinarier finns det i portalen hundratals videor.

Man kan delta i webbinarierna genom at logga in till ProNoste-karriärportalen. På ingångssidan finns hela utbudet grupperat.

Kommande webbinarier syns på eget ställe, därifrån du kan anmäla dig till dem.  

ProStoori presenterar ett plock av det digra utbudet. Webbinarierna är på finska.
 

Ylisuorittaminen 14.10.2020 kl. 18.00
Måste göra ännu det här fast klockan närmar sig morgonnatt. Vem annan skulle göra det om inte jag? Känner du igen överpresteraren hos dig själv? Delta i webbinariet och lär dig undvika överpresterande. 

Rakentava konfliktinratkaisu, menestyvän työyhteisön työkalu 21.10.2020 kl. 18.00
Framför allt i moderna arbetsgemenskaper med låg hierarki är olika konfliktsituationer vanliga. Konstruktiva sätt att lösa konfliktsituationer är absolut ett av de väsentligaste arbetsredskapen för framgångsrika arbetsgemenskaper.

Canva ja visuaalisuus työnhaussa 18.11.2020 kl. 15.00
Vad är Canva? Kom med på webbinariet så lär du dig hur du med visualitet kan få mervärde t.ex. i dina jobbsökningsdokument eller i postningar på sociala medier.

Uusia näkökulmia ergonomiaan 18.11.2020 kl. 18.00
I webbinariet kullkastas gammalmodiga och rentav felaktiga uppfattningar och föreställningar om ergonomi, speciellt i anslutning till fysisk belastning såväl i sittande arbete som i fysiskt tunga arbeten.

Kolla också inspelningarna

I ProNoste-portalen finns det gott om webbinarieinspelningar, med bland annat följande teman:

Jobbsökning

Skulle jag byta bransch?
Arbetsintervju
Nutidens CV och arbetsansökan
 Hur fungerar direkt ansökan?

Karriär och kompetens

Förhandlingskunskap
Artificiell intelligens
Ta kontroll över instagram

Gruppanda i arbetsgemenskapen

Att leda den inre motivationen
Hur kunde du sova bättre, del 1 och 2
Varifrån få krafter då vardagen ändrar?

Delta i Facebook LIVE-coachning

I ProNostes Facebook-grupp hålls Live-coachning en gång i månaden.

Den bästa nyttan får du genom att delta i coachningen i realtid. Då är det möjligt att fråga UP:s coach om sådant du funderar över. Du kan också se coachningen när som helst som upptagning från Facebook-gruppen.

Höstens teman och tidtabeller:

  • 23.9 kl. 17–18 Tema kunskap: Osaan, onnistun ja opin lisää
  • 21.10 kl. 17–18 Tema välbefinnande: Lisää jaksamista niin töissä kuin vapaa-ajalla
  • 25.11 kl. 17–18 Tema samarbete och växelverkan: Viihdytään yhdessä!
  • 16.12 kl. 17–18 Tema målsättningar: Katse eteenpäin – Henkilökohtaiset tavoitteeni vuodelle 2021.