Avvikande betjäningstider ännu den här veckan | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Avvikande betjäningstider ännu den här veckan

4.1.2021 kl. 11:34
|

Pros medlemstjänster, arbetsgivarnas inkasseringsjour och arbetslöshetskassan svarar fram till den 8 januari i telefon vardagar klockan 9–12. 

 

Pro Nyheter

Pros medlemstjänster, arbetsgivarinkasseringens jour och Arbetslöshetskassan Pro når du per telefon vardagar klockan 9–12 fram till 8.1.2021. Vi betjänar igen normalt måndagen den 11 januari 2021.

Fråga om anställningsförhållandet

Rådgivningen i anställningsfrågor betjänar som normalt vardagar klockan 8.30–16 på nummer 09 1727 3442.

Vi betjänar också elektroniskt

I anställningsärenden kan du använda blanketten för problem i anställningsförhållandet eller lämna en begäran om service i Proplus. I Proplus finner du också information om arbetslivet och svar på dina anställningsfrågor.

I medlemsärenden kan du sända e-post till adressen jasenasiat@proliitto.fi. Du kan också lämna en begäran om service i Proplus eller fråga Onni-chatbotten.

Du kan vara i kontakt till arbetsgivarinkasseringen på adressen ta-perinta@proliitto.fi.

Inloggningen till Proplus har förnyats

Inloggningen till medlemssajten Proplus förnyades den 21 december. Följ anvisningarna på sidan då du loggar in.