Outokumpu planerar minska 270 arbetstillfällen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro Nyheter

Ståltillverkaren Outokumpu meddelade igår att man inleder samarbetsförhandlingar om 270 arbetsplatser i Finland. Företaget ämnar minska antalet anställda med 10 procent.

Huvudförtroendemannen för stålfabriken i Torneå, Pekka Korpela, har just avslutat arbetsplatsmötet på Teams. Samarbetsförhandlingarna gäller alla verksamhetsställen i Finland.

– Vi är nog besvikna här. Om uppsägningarna omfattar alla personalgrupper jämnt, skulle det betyda 35 tjänstemäns arbetsplatser, konstaterar Korpela.

Enligt huvudförtroendemannen är situationen redan nu att det finns för lite tjänstemän.

– Arbete har lagts ut på entreprenad och för tjänstemännens arbete har det inneburit att man vallar arbetet som lagts ut och inte hinner göra eget arbete.

”Smidighet som hos konkurrenterna”

Enligt huvudförtroendemannen är priset på stål på en rekordlåg nivå på grund av coronan och kinesiskt billigt stål.

– Nu söker man förmåga att göra resultat och smidighet, som konkurrenterna lär ha. Man har inte sagt direkt vad den här smidigheten är, men det kunde betyda hyrd arbetskraft. Allt är ännu öppet, konstaterar Korpela. 

På stålfabriken i Torneå arbetar ungefär 2 100 personer, av vilka ungefär 350 är tjänstemän och sakkunniga. En stor del av tjänstemännen är arbetsledare inom underhåll och produktion. Pro-medlemmar arbetar också inom ekonomiadministration, lageradministration och logistik samt som laboranter.

Outokumpu planerar säga upp i Europa och Amerika

Företaget ämnar minska 270 arbetstillfällen i Finland, 250 i Tyskland och 190 i Sverige, berättar Outokumpu i sitt pressmeddelande. Nedskärningar planeras dessutom i företagets andra funktioner i Europa och Amerika.

Som orsak till samarbetsförhandlingarna uppger Outokumpu import av stål från länder utanför Europa samt det utmanande marknadsläget på grund av COVID-19-pandemin.

Enligt företagets uträkningar ger personalnedskärningarna ungefär 70 miljoner euro i årliga inbesparingar, av vilka ungefär 60 miljoner euro är direkta personalkostnader.

Outokumpu planerar minska antalet anställda till mindre än 9 000 arbetstagare under år 2022.

Samarbetsförhandlingarna inleds tisdagen den 10 november.