Löntagarnas förslag för att förbättra sysselsättningen bland äldre fick inget gensvar från arbetsgivarna | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Löntagarnas förslag för att förbättra sysselsättningen bland äldre fick inget gensvar från arbetsgivarna

1.12.2020 kl. 10:13
|

Förhandlingarna om åtgärder för att höja sysselsättningsgraden bland över 55-åringar har avbrutits och arbetsmarknadsorganisationerna kommer inte att lägga fram ett gemensamt förslag för regeringen. Löntagarcentralorganisationerna STTK, FFC och Akava konstaterade att förhandlingarna slutat resultatlösa.

Pro Nyheter | Löntagarcentralorganisationernas meddelande

Regeringen gav organisationerna i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att höja sysselsättningsgraden bland över 55-åringar, förbättra över 55-åringarnas ställning på arbetsmarknaden och främja deras möjligheter att orka i arbetet. Regeringen förutsatte att förslaget till åtgärderna skulle vara balanserat och stärka den offentliga ekonomin.

Löntagarcentralorganisationerna kom med konstruktiva förslag som på alla punkter skulle ha uppfyllt uppdraget som regeringen gett.

– Den viktigaste helheten gäller tilläggsdagarna för äldre arbetslösa och förbättringar av omställningsskyddet. I löntagarnas förslag skulle möjligheterna för arbetslösa att snabbare få jobb förbättras genom att utöka utbildningen, förlänga sysselsättningsledigheten och snabbare inleda jobbsökningen redan under uppsägningstiden. Längden på utbildningen som ordnas inom ramen för omställningsskyddet skulle förlängas till två eller tre månader beroende på anställningsförhållandets längd, föreslår organisationerna.

Löntagarnas förslag skulle trygga utkomsten för äldre arbetslösa också i fortsättningen, även om åldersgränsen för tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet höjs till 65 år – det vill säga för dem som är födda 1965 eller senare.

– Löntagarnas förslag skulle också trygga utkomsten och utbildningsmöjligheterna för arbetstagare som sägs upp vid mindre företag och som står utanför omställningsskyddet.

För att göra det lättare att orka i arbetet föreslår löntagarna möjligheter att förkorta arbetstiden för personer över 55 år samt åtgärder för att minska den psykiska belastningen.

I arbetsgruppen fick löntagarnas förslag inget gensvar.

– Vi var beredda att ta ansvar för sysselsättningsutvecklingen och vi är besvikna över slutresultatet, konstaterar organisationerna.