Antalet personer som fick inkomstrelaterad dagpenning fördubblades under pandemiåret 2020 | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Antalet personer som fick inkomstrelaterad dagpenning fördubblades under pandemiåret 2020

8.3.2021 kl. 11:34
|

Coronaåret orsakade en stor ökning i antalet sökande och förmånsutgifterna för Arbetslöshetskassan Pro. Kassan lyckades hålla fast vid behandlingstidtabellen. De anställda var flexibla under undantagsförhållandena.

Pro Nyheter

Pros arbetslöshetskassa var hårt ansatt förra året. Antalet personer som sökte inkomstrelaterad dagpenning mer än fördubblades under år 2020. Förra året betalades inkomstrelaterad dagpenning till ungefär 19 000 sökande, året innan var antalet sökande ungefär 8 500.

– Antalet sökande ökade enormt. Det kom över 10 000 nya sökande berättar kassadirektör Mervi Ruokola.

Ansökningarna som rakade i höjden syns också i utbetalningarna. Arbetslöshetskassan Pro betalade förra året nästan 110 miljoner euro till sina medlemmar, då summan året innan var 69 miljoner. Av Pros branscher var speciellt flygbranschen utsatt, men också inom industrin var det mycket permitteringar.

Personalen var oerhört flexibel

Det exceptionella året krävde undantagsarrangemang. Alla händer, även chefernas, användes för att behandla förmånerna så att medlemmarna skulle få sina pengar så snabbt som möjligt.

– Inte en endaste ny ansökan går automatiskt vidare, utan det behövs alltid en förmånshandläggare för att fatta det första avgörandet.

Det fanns mycket att behandla då antalet ansökningar nästan fördubblades jämfört med föregående år. Förra året kom det in över 45 000 olika ansökningar mer än år 2019.

Lagändringarna sysselsatte

Då arbetslösheten steg var det också fler som tog kontakt och det blev rusning i servicekanalerna. Dessutom gav coronaläget upphov till flera lagändringar, som måste fås in i kassans betalningssystem. Förmånshandläggarna var tvungna att tillägna sig lagändringarna och tolka dem vid beslutsfattandet. Man måste också informera medlemmarna, förbundets förtroendemän och personerna i rådgivningsarbete om lagändringarna.

Speciellt svår blev arbetssituationen då största delen av de nya sökandena var permitterade. Kassan hade mycket kort tid att förbereda sig på deras ansökningar, för till följd av coronaläget förkortades tiden för meddelande om permittering från 14 dygn till fem.

– De permitterade kom med mycket snabb tidtabell och vi kunde inte förbereda oss på det i tid, beskriver Mervi Ruokola.

Vid sidan av allt det här tog personalen ett digisprång och övergick till distansarbete på grund av coronan. Tidigare hade man prövat distansarbete endast i små pilotprojekt.  Förra året var ytterst krävande och tufft för personalen.

– De anställda arbetade under hård press. Vi var mycket oroliga för hur de orkar och kunde inte alls förutsäga hur länge situationen varar.

Timanställda och tekniken till hjälp

Ökningen i arbetsmängd var så häftig att man inte klarade sig med egna krafter. Kassan lyckades locka några pensionerade tillbaka på jobb och en arbetstagare som var studieledig. Dessutom togs sju timanställda på jobb.

– Vi tävlade mot tiden, men lyckades hålla fast vid garantin på 30 dygns behandlingstid även under coronatiden.

Också tekniken togs som hjälp för arbetstagarna. På sommaren tog man i användning OivaBotten, som hjälper med grundläggande frågor på kassans webbplats, såsom hur man loggar in till e-tjänsten eller hur långa behandlingstiderna är. Tack vare robottekniken kunde vissa rutinskeden fås bort från förmånsbehandlingarna.

Lyfter på hatten för personalen

Mervi Ruokola är mycket tacksam för att personalen varit så plikttrogen och flexibel under svåra förhållanden.

- Jag lyfter på hatten för hela personalen. Förra året var otroligt, men vi klarade det fint.

Ruokola tackar också medlemmarna i kassan, vilka förhöll sig förstående till förlängda behandlingstider och gav personalen arbetsro.

Situationen har lugnat sig men är inte som normalt

Coronans senaste våg syns inte i Arbetslöshetskassan Pro såsom den gjorde förra våren. Situationen har jämnat ut sig och behandlingen av ansökningarna går igen på ungefär två veckor.

Coronapiken syns likväl ännu, för många Pro-medlemmar är fortfarande permitterade. För en del har permitteringarna övergått i uppsägningar.

– Vi har ännu inte uppnått läget före coronan. Arbetslöshetsgraden för Arbetslöshetskassan Pros medlemmar var i slutet av förra året 8,36 procent, då den i slutet av år 2019 var 5,15 procent, säger Ruokola.

Arbetslöshetsgraden bland alla 15–74-åriga finländare var år 2020 i genomsnitt 7,8 procent, då den år 2019 var 6,7 procent. Enligt Statistikcentralen steg männens arbetslöshetsgrad till 8,0 procent och kvinnornas till 7,5 procent.