Studerandemedlemskap | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Studerandemedlemskap

Var Pro och anslut dig som studerandemedlem!

Studerandemedlemskapet är gratis och du får samma förmåner som de andra medlemmarna.

Det lönar sig att ansluta sig till Pro redan under studietiden: studerandemedlemskapet är gratis och du får samma förmåner som våra andra medlemmar.

Våra medlemmar med examen från yrkeshögskola är till exempel ingenjörer, byggmästare, tradenomer och laboratorieanalytiker. Av dem med universitetsexamen kan ekonomiemagistrar, diplomingenjörer och naturvetare vara medlemmar i Pro.

Merkonomer, datanomer, laboranter, medieassistenter samt andra sakkunniga och chefer som utexamineras från andra stadiets läroanstalter är välkomna som studerandemedlemmar i Pro.

Våra medlemmar är utbildade proffs som arbetar i krävande uppgifter som sakkunniga, planerare, chefer och i andra tjänstemannauppgifter. Inom Pros avtalsbranscher sysselsätts speciellt de som har examen från högskola eller yrkesutbildning inom teknik, kommunikation, affärsekonomi och administration.

Ladda ner vår finskspråkiga broschyr Pron opiskelijajäsenyyden esite 
Ladda ner sommarjobbarens guide (på finska)

Blir du snart färdig? Nyttja vårt diamanterbjudande och bli ordinarie medlem i förbundet

Dra nytta av Pros diamanterbjudande och njut av sänkt medlemsavgift till slutet av ditt examensår och hela följande kalenderår. Läs mer om diamanterbjudandet.

Bli studerandemedlem här