Ofta frågat | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Ofta ställda frågor

Var kan jag ansluta mig till medlem?

Från den här länken öppnar sig anslutningsblankett, som du fast genast kan fylla i.

Jag överväger medlemskap och skulle ha ett par frågor. Kan er sakkunniga ringa?

Ge dina kontaktuppgifter på blanketten nere på sidan, så ringer vi dig inom ett par vardagar.

Av vilken summa betalas medlemsavgift 2021?

Av bruttolönen. Bruttolönen är den lönesumma från vilken det inte ännu avdragits skatt eller andra lagstadgade avgifter. År 2021 är Fackförbundet Pros medlemsavgift 1,25 procent av skattepliktig löneinkomst. Avgiften är högst 49 euro i månaden. Läs mer om medlemsavgiften. (linkki: Medlemskap > Medlemsavgift)

Av vad betalas inte medlemsavgift?

Medlemsavgift betalas inte av premier för tjänstetid och jubileumsår, födelsedagsgåvor, premier för initiativ och uppfinningar eller av andra ersättningar av engångsnatur, vilka inte räknas som löneinkomst. Medlemsavgift betalas inte heller på förmåner eller stöd som Fpa betalar.

Jag letar efter blankett

Anställningsförhållandet har ändrat, jag vill ändra inkasseringsavtalet, jag fick en ny arbetsplats, jag blir familjeledig. Listan över blanketter finns på sidan Blanketter i anslutning till medlemskap. (linkki: Medlemskap > Blanketter i anslutning till medlemskap) Du kan också själv uppdatera ändringarna i Proplus och där Jäsenyys ja jäsenedut>Jäsentietojen ylläpito / Uppdatering av medlemsuppgifter.

På anslutningsblanketten står det ”jag vill samtidigt bli medlem i Arbetslöshetskassan Pro”, vad betyder det?

Studerandemedlem kan vid anslutning välja om hon eller han samtidigt vill bli medlem i Arbetslöshetskassan Pro. Om studerande arbetar vid sidan om studierna och minimivillkoren för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd uppfylls, intjänar studerandemedlemmen samtidigt rätt till arbetslöshetsskydd. Villkoren är att medlemmen under de 28 månader som föregår arbetslöshet varit 26 kalenderveckor i lönearbete, med arbetstid på minst 18 timmar i veckan och lön för arbetet i enlighet med kollektivavtalet. Granskningstiden kan förlängas från 28 veckor rentav till sju år, om medlemmen varit borta från arbetsmarknaden, såsom för att studera på heltid eller varit sjuk- eller familjeledig.

Medlemskapet i Arbetslöshetskassan Pro börjar tidigast då anställningsförhållandet börjar och från det medlemsavgift betalats.

Jag vill att medlemsavgiften alltid tas automatiskt från min lön. Hur ska jag göra?

Fyll i inkasseringsavtalet med löneadministrationen på din arbetsplats. Du finner blanketter på vår webbplats. (linkki: Medlemskap > Blanketter i anslutning till medlemskap) Inkasseringsavtalet är en fullmakt, med vilken arbetstagaren ger fullmakt åt arbetsgivaren att inkassera medlemsavgiften från lönen. Det är det lättaste sättet att sköta medlemsavgiften. Du behöver bara kontrollera från varje löneuträkning att medlemsavgiften inkasserats.

Avtalet för inkassering av medlemsavgift ska alltid fyllas i och sändas till förbundet för behandling före inkasseringen börjar. Dagen då medlemsavgiften börjar inkasseras är löneperiodens begynnelsedag, inte lönebetalningsdag, till exempel den första dagen i varje månad. 

Jag betalar själv medlemsavgiften, hur får jag behövliga referenser?

Du kan själv skapa betalningsreferenser genom att logga in i medlemstjänsten Proplus och där till Jäsentietoni > Jäsenmaksu- ja viitenumerolaskuri. I Pros mobilapplikation finns också en medlemsavgiftsräknare till ditt förfogande. Du kan också beställa referenserna per e-post.

Jag blir på oavlönad ledighet. Betalar jag ändå medlemsavgift?

Medlemsavgift behöver inte betalas för oavlönad tid, vilken är studier, värnplikt/civiltjänst, sjukdom/rehabiliteringsstöd, moderskaps-/faderskaps-/föräldra- och vårdledighet. Meddela oss datum för den oavlönade tidens början och slut via Proplus och där Jäsenyys ja jäsenedut eller genom att sända oss en begäran om service via Pros mobilapplikation. Arbetslöshetstid behöver man inte meddela till förbundet om inkomstrelaterad dagpenning betalas av Arbetslöshetskassan Pro.

Vad händer om medlemsavgiften blir obetald?

Avsaknaden av medlemsavgift inverkar på ditt arbetslöshetsskydd, dina medlemsförmåner och -tjänster samt dina medlemsförsäkringar. Om det finns obetalda medlemsavgifter för längre tid än tre månader, kan förbundet och arbetslöshetskassan utesluta medlemmen. Vi rekommenderar att du alltid kontaktar Pros medlemstjänster, om medlemsavgiften blir obetald. Vi kan tillsammans utreda hur det är bäst att sköta saken.

Du kan också själv göra referenser i Proplus för att betala medlemsavgiften. Med medlemsavgiftsräknaren kan du räkna ut vilken din medlemsavgift är. Du kan också räkna avgiften med formeln 1,25 x lönen/100.

Vad betyder det att medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen?

Skatteavdrag innebär en summa, med vilken din beskattningsbara inkomst eller direkt skattebeloppet minskas i beskattningen. Avdragen i beskattningen är de utgifter som avdras från den beskattningsbara inkomsten. Pros medlemsavgift kan avdras i sin helhet i beskattningen. Det betyder att din årsinkomst, som skatten räknas av, minskar lika mycket som medlemsavgiften är och sålunda minskar också din skatt. Medlemsavgiften är alltså de facto mindre än du betalar. 

Vi meddelar årligen dina medlemsavgiftsuppgifter till beskattaren och de syns i ditt skatteförslag.

Var hittar jag mitt kollektivavtal?

Kollektivavtalen som Pro ingått finner du här i pdf-form. Vi uppdaterar kollektivavtalen på sidorna alltid då ett nytt avtal träder i kraft och är klart.

Ditt eget kollektivavtal finner du också i din telefon, om du laddar ner mobilapplikationen Ammattiliitto Pro. Ditt kollektivavtal ser du också i Proplus, eventuella svenska avtal i Informationsbanken för respektive bransch.

Jag byter adress, vad ska jag göra?

Pro får din adressändring direkt från Befolkningsregistret, såvida du inte meddelat om överlåtelseförbud för dina uppgifter. Du kan själv göra ändringar i dina medlemsuppgifter i Proplus och där Jäsentietoni > Muokkaa tietoja. Om du laddat ner Pros mobilapplikation till din telefon, kan du ändra uppgifterna från Omat tiedot.

Mitt medlemskort försvann eller gick sönder, var får jag ett nytt?

Om du redan laddat ner Pros mobilapplikation till din telefon, har du färdigt där ett elektroniskt medlems- och resenärförsäkringskort. Traditionellt plastkort kan du beställa i Proplus och där Jäsenyys ja jäsenedut > Tee palvelupyyntö / Begäran om service eller per e-post till jasenasiat@proliitto.fi.

Jag byter arbetsplats / går i pension, vart meddelar jag?

Du kan meddela om ändring direkt med blankett från den här sidan. Om din arbetsgivare hittills inkasserat medlemsavgiften direkt från lönen, kommer du väl ihåg att i samband med arbetsplatsbytet ge nytt inkasseringsavtal till den nya löneräknaren och avsluta inkasseringen hos din nuvarande arbetsgivare. Om du alltid själv betalar medlemsavgiften, meddela om bytet av arbetsplats här.

Jag vill veta mer om en medlemsförmån. Vart tar jag kontakt?

Medlemsförmånerna som Pro erbjuder presenteras noggrant i vår medlemstjänst Proplus och i Pros mobilapplikation. Till Proplus loggar man in med medlemsnummer och Pros mobilapplikation kan du ladda till din telefon från applikationsbutiken, där den heter Ammattiliitto Pro. Om du vill tala med oss om våra medlemsförmåner, ring en vardag till nummer 09 1727 3440.

Jag har ett problem på arbetsplatsen eller en sak jag vill ha hjälp med. Vart tar jag kontakt?

Den närmaste hjälpen är ofta förtroendemannen på din arbetsplats. Din förtroendemans uppgifter finner du lättast genom att ladda ner Pros applikation eller logga in till Proplus. Du får också snabbt hjälp i vår jour i anställningsärenden.

Hur får jag alla förbundets tjänster med på en gång?

I Pros mobilapplikation hålls det elektroniska medlemskortet och resenärförsäkringskortet alltid med. Där finner du också alla medlemsförmåner, kollektivavtalet och förtroendemannens kontaktuppgifter. Pros applikation fungerar med smarttelefon och pekplatta.

Du kommer i gång då du har ditt Pro-medlemsnummer. Från telefonen klickar du till applikationsbutiken, Android-användarnas butik är Google Play och iPad- och iPhone-användarnas App Store. Sök appen med sökordet Ammattiliitto Pro och ladda ner den gratis. Följ inloggningsanvisningarna. Klart!