Medlemsförmåner | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Medlemsförmåner

Förmånligare försäkringar

Som medlem i Pro får du automatiskt och gratis resenär- och olycksfallsförsäkring, vilka är i kraft överallt i världen. Resenärförsäkringen omfattar även under 20-åriga barn och barnbarn som reser med. För studerande har resenärförsäkringens giltighetstid förlängts med tanke på arbetspraktik.

Därtill erbjuds betydande rabatt på andra viktiga försäkringar. 

Pro har också försäkrat sina medlemmar med ansvarsförsäkring i yrket och organisationsförsäkring i organisationsuppgifter.  Till medlemsförsäkringen hör också tilläggsförsäkring för aktiva.

Tusentals medlemmar får årligen hjälp av försäkringsbolaget Turva på sina semesterresor. Pro-medlemmarnas försäkringar är exklusiva: man får dem inte ens för pengar från försäkringsbolaget utan medlemskap i Pro.

Som medlem får du dessutom rabatt på försäkringarna genom att koncentrera dem till Turva.

Bara för medlemmarna skräddarsydda produkter

 • Förbundskasko
 • Henkikulta och Parikulta
 • Förmåner för arbetslös.

Mera information om försäkringarna och förmåner som erbjuds fås från Turva.

Primus: livförsäkring till medlemsförmånspris

Som Pro-medlem får du Primus-livförsäkring* 51,8 % förmånligare än normalpris. Du kan lätt ta en liv- och olycksfallsförsäkring för hela din familj.

Kontaktuppgifter: Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva, tfn 010 19 19 19 må–fr klockan 8–20.

* Finlands förmånligaste livförsäkring (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:s prisjämförelse 9/2016) för organisationsmedlemmar beviljas av Finlands äldsta livförsäkringsbolag, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Vi betjänar 24/7

Betjäning 24/7 med förbundets applikation

Pros mobilapplikation erbjuder bland annat medlemsförmåner, tjänster och nyheter snabbt och behändigt. Den fungerar också som elektroniskt medlems- och försäkringskort. Applikationen kan fås gratis till Android- och Apple-smarttelefoner och pekplattor.

Applikationen hittas i applikationsbutiken under namnet Ammattiliitto Pro, ikonen är Pros logo. Det går lätt att ladda ner den och ta i användning.

Proplus är där du är

Proplus är medlemmarnas virtuella e-tjänst. Där finner du intressebevakningens hela palett från sakkunniga till kompisar. Du hittar information om dina anställningsärenden, medlemsförmåner, medlemsavgifter, du kan ändra dina egna uppgifter och anmäla dig till kurser samt ta kontakt till förbundets sakkunniga 24/7 årets alla dagar. Logga in med ditt eget medlemsnummer.

Vill du ha personlig betjäning?

Du kan också kontakta oss per telefon eller e-post i frågor om ditt anställningsförhållande. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Arbetsplatsradar

Utförarna, uppgiftsbenämningarna och arbetet möts

Pro känner bäst de sakkunnigas, chefernas och tjänstemännens arbetskarriärer i de branscher i den privata sektorn som förbundet förhandlar avtal för. Pros medlemmar har totalt ungefär 1 000 uppgiftsbenämningar. Arbetsplatsradaren kombinerar data om medlemmarnas kompetens med Duunitoris digra arbetsplatsutbud. Duunitori har klassificerat ungefär 10 000 uppgiftsbenämningar från alla branscher.

Pros uppgiftsbenämningar och benämningarna för Duunitoris lediga arbetsplatser har jämförts, kombinerats och grupperats till lämpliga helheter, med hjälp av vilka medlemmarna hittar sina egna möjligheter i djungeln av lediga arbetsplatser och uppgiftsbenämningar.

Pros Arbetsplatsradar förpliktar inte till något. Det är en avgiftsfri tjänst för medlemmarna som är utan arbete, funderar på följande steg i karriären eller annars bara vill veta vad som händer på marknaden.

I anslutning till Arbetsplatsradaren kan medlemmarna använda sig av den avgiftsfria personliga karriärcoachningen Pro Noste. Experter på coachning och rekrytering hjälper medlemmarna att finna sin egen bransch, söka jobb och göra material som behövs i ansökningsprocessen.

Så här tar du i bruk Arbetsplatsradaren

Logga in i medlemstjänsten Proplus med ditt eget medlemsnummer, som du ser i vår mobilapplikation och på medlemskortet. Du kommer till Arbetsplatsradaren direkt från första sidan i Proplus: klicka på tjänstens ikon och du kan använda Arbetsplatsradaren och bestämma dina egna sökkriterier. Tjänsten är finskspråkig.

Karriärtjänster som ger ett lyft

Vår unika medlemsförmån Pro Noste ger ett mångsidigt lyft i ditt liv. Vi vill att du

 • har framgång, utvecklas i ditt arbete och i din karriär samt hålls med i takten
 • kan föra fram din kompetens, avancerar i din karriär och lyckas i jobbsökning
 • är beredd på ändringar och överraskande situationer
 • mår bra såväl psykiskt som fysiskt, arbetet och övrigt liv är i balans och du är lycklig.

Lyft i ditt liv, arbete, jobbsökning och välmående av personlig coachning

Pro Noste erbjuder till ditt förfogande en personlig coach och av honom eller henne får du tips, konkreta råd och stöd i olika skeden av din karriär. Diskussionerna är konfidentiella. Coachningen sker per telefon eller ljud- eller videoförbindelse över Skype.

Du kan diskutera till exempel om att förbättra din kompetens, sammanjämkning av arbete och övrigt liv, upprätthållande av ditt psykiska välmående, utveckling av din matdiet, be om sparrning inför utvecklingssamtal eller för att göra en arbetsansökan och få din cv granskad. Då du identifierar din kompetens, övertygar du lättare andra och lyckas oftare i ditt arbete.

Pro Noste hjälper då du funderar på din karriär, ditt yrke eller om du ska börja med något eget. Coachen ger stöd för dina tankar och inspiration. Om du är utan arbete får du råd om hur du lyser och har framgång i jobbsökningen och var du kan hitta arbetsplatser.

Du får även stöd för ditt välbefinnande och din hälsa, för att upprätthålla såväl ditt psykiska som fysiska välbefinnande, stresshantering och för att klara dig ur en belastande situation: du kan boka cochningstid till sakkunnig i psykiskt välmående – psykolog eller lösningscentrerad terapeut – eller till sakkunnig i fysiskt välbefinnande och näring. I Pro Nostes Facebookgrupp delas det ut tvälbefinnande- och hälsotips.

Pro Noste-coachningen erbjuder lösningar

Du kan diskutera med din coach till exempel om det här:
– identifiera, stärka och föra fram ditt eget kunnandet
– förberedelse inför utvecklings- eller lönesamtal
– öka välbefinnandet i arbetet, behärska arbetet och minska din arbetsbörda
– upprätthålla arbetsmotivationen och din entusiasm
– sammanjämka arbete och fritid eller familjeliv
– karriärplanering – då du vill avancera eller byta bransch
– förbereda dig på förändringar och hållas med i dem
– hot om samarbetsförhandlingar: var redo för arbetssökning och gör en strategi för arbetssökning
– arbetsansökan och CV baserad på kompetens, kanske som video
– skapa en LinkedIn-profil
– dolda arbetsplatser och jobbsökningskanaler och s.k. pitchning
– åldersdiskriminering: hur avfärdar du rekryterarens fördomar
– företagsverksamhet och sökandet efter mentor eller kartläggning av studiemöjligheter
– psykiskt välmående, stresshantering och att klara sig ur en belastande situation
– fysiskt välmående och näring.

Boka en personlig tid till karriärcoachen på webben, i Pro Noste-karriärportalen

Inspirerande bibliotek med över 150 videor och webbinarier inom räckhåll

Pro Noste erbjuder över hundrafemtio videor och webbinarier och inspelningarna av dem – du kan använda dem då du vill. Du får kunskap, tips och inspiration, kanske gnistan till ett nytt och bättre jag. Biblioteket är till din användning i Pro Noste-karriärportalen 24/7, samma som där du bokar tid till en coach.

Tilläggsförmåner från Pro Noste-gruppen i Facebook

Pro Nostes Facebookgrupp erbjuder dig kunskap om välbefinnande och hälsa och andra Pro Noste-teman. Coachen uppträder en gång i veckan på torsdagar med varierande ämnen. Du kan se upptagningarna när som helst efteråt. Du finner därtill nyttiga handböcker i gruppen. Också det här är gratis för våra medlemmar.

Pro Noste-broschyr sv (pdf)   Pro Noste-broschyr fi (pdf) 

Pro Noste är en uppskattad och värdefull förmån

Pro Noste är en uppskattad medlemsförmån som upplevts som viktig: responsen av dem som använt förmånen har varit utmärkt. Då du är pro är hela Pro Nostes utbud gratis för dig. Det är fråga om en betydande förmån för du erbjuds ett lyft till ett värde av över 3 000 euro.

För Pro Noste-coachningstjänsterna svarar huvudsakligen vår samarbetspartner UP Partners, ledande finländskt företag som erbjuder virtualcoachning.

Pro Noste kompletteras av vår Arbetsplatsradar – tillsammans är de en oslagbar kombination då du har en ny arbetsplats som mål.

Hjälp till yrkesutövare

Om du redan har ett eget företag eller överväger att grunda ett, får du juridisk telefonrådgivning om bland annat följande ämnen

 • Grundande av företag och frågor i anslutning till det
 • Företagets försäkringar
 • Allmän juridisk rådgivning i avtalsfrågor
 • Allmän juridisk rådgivning i skadeersättningsfrågor
 • Skötande av ärenden med myndigheterna
 • Allmänna frågor om yrkesutövares beskattning

Vi erbjuder juridisk rådgivning per e-post  ammatinharjoittajat@proliitto.fi eller på nummer 050 511 9766 fredagar klockan 9–12.

Läs mer om ProSoolo. 

Inkomstrelaterad dagpenning

Också den bästa sakkunniga eller chef kan ibland bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls.

Det är undersökt att Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider är bland de snabbaste i Finland. Om du alltså blir arbetslös är ditt stöd tryggat. Vi stöder din sysselsättning på alla möjliga sätt, bekanta dig till exempel med vår utbildning och personliga karriärcoachning.

Arbetslöshetskassan Pro tryggar din utkomst under arbetslöshet, alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kassan handleder, ger råd och informerar om förmånerna och ansökan av dem. Som medlem betjänas du av erfarna sakkunniga som känner specialdragen i din bransch och hjälper dig i alla frågor i anslutning till arbetslöshetsskyddet. Du når dem varje vardag under året, per telefon eller behändigt via e-tjänsten.

Om du blir arbetslös får du från kassan dagpenning som är relaterad till din arbetsinkomst. Då din ekonomiska situation är i skick kan du lugnt koncentrera dig på att söka nytt jobb. Som hjälp har du Pros karriärcoachning, Duunitori.fi och vår utbildning. Pröva också på Tiitus, jobbsökningsapplikation som vår samarbetspartner utvecklat.

Under arbetslösheten kanske du bestämmer dig för att på eget initiativ utbilda dig till nytt yrke. Arbetslöshetskassan Pro betalar även då dagpenning på basis av arbets- och näringsbyråns utlåtande.

Arbetslöshetskassan Pros målsättning är att ge rätt beslut, snabbt, i medlemmens ärenden. Så är också fallet: i Finansinspektionens undersökning åren 2014–2015 framkom det att kassans behandlingstid hör till arbetslöshetskassornas elit.

Hur mycket inkomstrelaterad dagpenning betalas det?

Du får inkomstrelaterad dagpenning för 400 dagar om du varit i arbete över tre år då du blir arbetslös. Efter kortare tid i arbete får man inkomstrelaterad dagpenning i 300 dagar.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av två delar: grunddagpenning (grunddel) och en inkomstdel. Grunddagpenningen är lika stor för alla. Om du försörjer minderåriga barn, får du barnförhöjning på grunddelen. Inkomstdelen baserar sig på din personliga lön och är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms på basis av s.k. vedertagen löneinkomst, i vilken ingår utöver månadslön till exempel skiftarbetstillägg. Semesterpremie, semesterersättning eller andra ekonomiska förmåner ses inte som vedertagen löneinkomst.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas bara utgående från ansökan och betalningen sker i efterhand i fyra kalenderveckors perioder eller en månads period och högst för fem dagar i veckan.

Du får bäst veta beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas åt dig då du loggar in i Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst och går till dagpenningräknaren där.

Upplevelserik semester

Som motvikt till arbetet är det viktigt att sköta om en kvalitativ fritid. Så vi erbjuder till ditt förfogande Holiday Clubs semesterveckoaktier samt förbundets egna semesterställen.

Förbundets egna semesterställen

 • Keurusharjun loma-asunnot, i mellersta Finland, -30 % på de normala prisen. Ta bokningsuppgifterna och kampanjkoder genom att logga in i Proplus.
 • Kustavin Lootholma i Gustavs, - 40 % på jurtor, semesterlägenheter, husvagnsplatser, båtplatser och tältavgifter genom att visa Pros medlemskort. Mera information om medlemsförmånen i Proplus. Se video om området i ProTV.
 • Levi Hotel Spa i Kittilä, -40 % på inkvarteringspriset för hela rummet, inklusive frukost. Mera information om medlemsförmånen får man på Levi Hotel Spas medlemssidor.
 • Majvik i Kyrkslätt: inkvartering, middag och lunch till medlemspris, Jugendslottet eller restaurangsalen för familjefester med betydande rabatt. Se närmare om medlemsförmånen i Proplus.
 • I Meri-Teijo finns utmärkta möjligheter att året om vara ute i naturen. Pro-medlemmarna får 40 % rabatt. På vintern kan man idka terrängskidning och långfärdsskridsko. Det finns också en skidanläggning. Sommartid kan man röra sig på tydligt utmärkta stigar, spela golf, paddla eller paddla med supbräde. Läs mer i Proplus.
 • Kopparö rekreationsområde i Ekenäs skärgård, medlemsförmånspris -40% på husvagns-, husbils- och tältplatser samt båtplatser till alla medlemmar i Pro. I Kopparö finns också stugor, som hyrs via Holiday Club. Läs mer.  Närmare om medlemsförmånen även på svenska i Proplus.

Förbundets Holiday Club-semesterveckor

Som Pro-medlem får du en betydande medlemsförmån i förbundets egna Holiday Club-semesterveckor på flera ställen i Finland, Åre i Sverige och Calahonda i Spanien. Bekanta dig med semestermålen genom att logga in med ditt medlemsnummer till Proplus.

Tilläggsrabatt på Holiday Clubs egna ställen

Som medlem i Pro får du 25 % rabatt på normalprisen för Holiday Clubs egna semesterlägenheter då du bokar per telefon. Minimibokningen är två dygn och rabatten gäller inte Villas-lägenheterna. Du får tilläggsuppgifter i Proplus, dit du loggar in med ditt medlemsnummer.

Du får 20 % rabatt i holidayclub.fi-nätbutiken på dagsprisen för Holiday Club-spahotellens hotellrum och semesterlägenheter. Rabatten är i kraft till 31.12.2020. Se koden i Proplus.

Rabatten gäller på följande semestermål:

Turun Caribia - hotell och villas-lägenheter
Saimaa - hotell, villas- och semesterlägenheter
Tampereen Kylpylä - hotell och semesterlägenheter
Katinkulta - hotell, villas- och semesterlägenheter
Kuusamon Tropiikki - hotell, villas- och semesterlägenheter
Salla - hotell och semesterlägenheter
Saariselkä - hotell och semesterlägenheter

På semesterlägenhetsmål får man rabatten i Airisto, Calahonda i Spanien, Rönnäs, Ähtäri, Hannunkivi, Punkaharju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi, Tahko, Himos, Ellivuori och Nådendal.

Så här reserverar du inkvartering

Du kan reservera Holiday Clubs lediga semesterveckor för perioden 2–22/2021 från och med tisdag 6.10.2020 klockan 10 i realtid direkt i bokningssystemet. Se tilläggsuppgifter för att boka i Proplus, dit du loggar in med ditt eget medlemsnummer.

Se Kopparös rabattkod och Teijos rabattkod i Proplus, då du gör bokning. Du kommer till bokningstjänsten från första sidan på kopparo.fi och där VARAA -knappen.

För att få rabatten på 20 % på Holiday Clubs semesterlägenheter behöver du koden från Proplus. Inkvarteringsbokningar och betalning via Holiday Clubs nätbutik på adressen holidayclub.fi.

Du finner närmare bokningsanvisningar per semestermål i Proplus.

Finlands vandrarhemsorganisations medlemsförmåner

Som vandrarhemsorganisationens förmån får du internationellt vandrarhemskort med fem euros rabatt: med det får du i Finland 10 % rabatt på normalt inkvarteringspris i vandrarhem samt utomlands i medeltal 10 % billigare övernattning på Hostelling International-vandrarhem. Närmare information i Proplus.

Bekanta dig med varierande inkvarteringserbjudanden i Proplus.

Kollektivavtalet håller på din rätt

Du är sakkunnig i din egen arbetsuppgift och vi vill att du kan koncentrera dig på det. Därför är den bästa partnern i arbetslivet Fackförbundet Pro: Vi känner krökarna i arbetslagstiftningen och avtalen istället för dig.
Kollektivavtalet, arbets- eller tjänstekollektivavtalet är din bästa medlemsförmån. Det bestämmer alltid minimigränsen för till exempel löner, semestrar och lönebetalning vid sjukledighet och familjeledighet. Pros sakkunniga förhandlar ungefär 75 kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal. Det innebär att istället för på minimivillkoren i arbetslivet kan de sakkunniga och cheferna i de här branscherna koncentrera sig på det där de strålar: sitt eget arbete. Se kollektivavtlen, arbets- och tjänstekollektivavtalen Pro förhandlat. Nedan använder vi som gemensam kortare benämning kollektivavtal för alla formerna.

Kollektivavtal

•    Kollektivatalen som Fackförbundet Pro förhandlat med arbetsgivarförbundet bestämmer förmåner och rättigheter för tjänstemännen i branschen.
•    Bestämmer miniminivån från vilken man kan ta avstamp och förhandla ett bättre arbetsavtal för sig själv.
•    Kollektivavtalet kan förbättras med lokala avtal, som förtroendemannen förhandlar fram.
•    Medlemmarna kan påverka innehållet i kollektivavtalet för sin bransch.

Kollektivavtal och minimilöner

Lönesystemet är en central del av kollektivavtalet eftersom det slår fast branschens minimilöner.
Bakom kollektivavtalen finns arbetslagstiftning som riksdagen besluter om. Finlands lagstiftning fastslår inte någon minimilön och de kollektivavtal fackförbunden förhandlar utgör därför grunden för arbetstagarnas löner.
Kollektivavtalen kompletterar lagen eller så förhandlar man avtal för en bransch som avviker från lagen. Principen är att man inte kan komma överens om sämre villkor i kollektivavtalen än i lagen.
I kollektivavtalen finns det mest bestämmelser om arbetstid, såsom utjämning av arbetstid i skiftarbete, skiftarbetstillägg och lediga dagar i veckan.
Dessutom finns det i kollektivavtalen bestämmelser det inte tas ställning till i lagstiftningen, som till exempel reseersättningar, semesterpremie, arbetstidsförkortning (sk. Pekkasdagar) samt lön vid sjuk- och moderskapsledighet.

Ditt kollektivavtal

Då du börjar ett nytt jobb, kontrollera det första du gör vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsuppgift. Kunskapen om förmåner och rättigheter kollektivavtalet tryggar är ofta värdefull.
Närmare information om kollektivavtalet för din bransch får du av förtroendemannen eller från Fackförbundet Pros rådgivning i anställningsärenden. Förtroendemannen och förbundets telefonjour hjälper Pro-medlemmar också vid eventuella meningsskiljaktigheter i anställningsförhållandet.
Rådgivningen i anställningsfrågor betjänar Pros medlemmar från måndag till fredag klockan 8.30–16 på nummer 09 1727 3442.

Vilken nytta har du av kollektivavtalet?

Pros kollektivavtal garanterar dig rejäla spelregler för anställningsförhållandet och en sakenlig lön.
Pros förtroendeman förhandlar på arbetsplatsen med arbetsgivaren om anställningsfrågor som berör tjänstemännen samt övervakar och försvarar medlemmarnas rättigheter.
Kollektivavtalet säkrar rätt lön och löneutveckling. Pro förhandlar om minimilöner och allmänna löneförhöjningar i sina branscher, vilka utgör grunden för tjänstemännens löner. Utöver det kan du själv förhandla om mera lön.
I Pros kollektivavtal har också överenskommits om arbetstider och övertidsersättning. Vi har avtalat om bl.a. skiftarbetstillägg, lön för resetid, lön vid sjukledighet och moderskapsledighet, semesterpremie och ersättning för beredskap.
Kollektivavtalet skyddar dig mot godtyckliga uppsägningar och permitteringar, då det i avtalet finns bestämmelser som ska tillämpas i uppsägningssituationer, det vill säga om uppsägningsförfarandet.
Se: Fackförbundets kollektivavtal ger klart bättre förmåner än lagen

Råd i civilrättsliga frågor

Är det aktuellt med arrangemang kring arv, bostadsköp eller skilsmässa? Som Pro-medlem får du gratis konfidentiell telefonrådgivning även i juridiska frågor i privatlivet.

Rådgivningstjänsten gäller också dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

De vanligaste frågorna TOP 10

 1. Arrangemang kring arv då egen förälder eller make eller maka dött
 2. Frågor kring bouppteckning
 3. Delning av makarnas egendom vid skilsmässa
 4. Ordnande av barnens saker vid skilsmässa (umgänge, försörjning och vårdnad)
 5. Upptäckta fel i köpt bostad (såsom mögelskador)
 6. Frågor om ersättningsansvar i bostadsaktiebolag, t.ex. ansvarar husbolaget eller aktieägaren för kostnader på grund av vattenskada?
 7. Arvsskattefrågor och arvsskatteplanering
 8. Hyresfrågor gällande bostadslägenhet
 9. Intressebevakningsfrågor då åldring blivit sjuk
 10. Planering av uppgörande av testamente och äktenskapsförord.

Hur få betjäning?

Ring vardagar klockan 10–16 till Eversheds Advokatbyrå, tfn 010 6841 300. 

Berätta att du är medlem i Pro. Ta färdigt fram ditt medlemsnummer, du finner det på ditt medlemskort. Juristen antecknar ditt namn och medlemsnummer. Diskussionen är konfidentiell.

Advokatbyråns rådgivning är gratis för dig, du betalar bara normal samtalsavgift.

Rådgivningen omfattar inte frågor om anställningsförhållanden, arbetsuppgifter, närings-, placerings- eller förtjänstverksamhet och inte heller frågor i anslutning till förtroendeuppdrag. I frågor angående anställningsförhållandet, ta direkt kontakt med Pros arbetslivsexperter.

Om ditt kort försvunnit, ta kontakt med Pros medlemstjänster, tfn 09 1727 3440 eller jasenasiat@proliitto.fi.

Bättre med forskning

Undersökta fakta är ditt trumfkort i arbetslivet. Får du rätt lön eller hurdant löneönskemål kan du framföra? Med löneräknarnas hjälp utreder du vad för lön det lönar sig för dig att begära i olika branscher och på olika håll i Finland. Vill du veta i vilka branscher arbetsgivaren utbildar sin personal eller i vilka branscher man är mer sjuk än i andra?

Pros undersökningar visar klart att utbildningen arbetsgivarna erbjuder inte är tillräcklig och den fördelas ojämnt enligt ålder eller kön. Jämför ditt eget liv med de andras i gruppen.

Vi har lyft fram aktuella forskningsresultat om det finländska arbetslivet. Vi berättar hurdana arbetsplatser det finns i olika branscher. Vi utreder orsaker till frånvaro och digitaliseringens inverkan. Intressant information har insamlats om ledning, produktivitet och att orka.

Våra medlemmar får två gånger per år inbjudan att delta i förbundets arbetsmarknadsundersökning. Våra statistiskt hållbara forskningsuppgifter används i många olika sammanhang. Datan som årligen utökas utgör också en nyckel till utveckling av samarbete på arbetsplatserna med arbetsgivarna. Dessutom finns det användning av forskningsresultaten i lagstiftningsberedningsarbetet, till exempel i anslutning till hyrt arbete.

Stabilt stöd på arbetsplatsen

Då du är medlem i pro är ditt stöd på arbetsplatsen alltid garanterat. Förtroendemannen som väljs bland Pro-medlemmarna får utbildning för sin uppgift och är insatt i den. Han eller hon använder allas gemensamma röst då det på arbetsplatsen avtalas om ärenden som gäller dig och hela personalen, till exempel semesterpremie. Förtroendemannen har som arbetspar en arbetarskyddsfullmäktig, som är sakkunnig i arbetssäkerhet och arbetshälsa.

Förutom förtroendepersonerna har du till ditt stöd hela Pros sakkunniga personal, från jurister till medlemstjänsternas sakkunniga. Du kan kontakta oss per telefon, i e-tjänsten eller med e-post.

Om det finns problem på arbetsplatsen är den närmaste hjälpen vanligen förtroendemannen, som själv arbetar i samma företag och därför känner det ingående. Kontaktuppgifterna till din förtroendeman hittar du på arbetsplatsens anslagstavla, intra eller från medlemmarnas e-tjänst Proplus, dit du loggar in med medlemsnummer. Sök kontaktuppgifterna där under Omat tietoni.

Funderar du till exempel på hur mycket semester du får, när semesterpremien räknas, om arbetsavtalet gjorts rätt och om du måste bli på övertid? På Pros anställningssajt hittar du snabbt information om frågor i anslutning till anställningsförhållanden, alla Pros kollektivavtal, handböcker och räknare.

Om du istället för färdiga svar behöver personligare hjälp, ring jouren i anställningsärenden eller lämna ett meddelande via e-tjänsten. Vi lovar att du snabbt får svar.

Vill du ses ansikte mot ansikte? Pro har ett exceptionellt täckande nät av regionkontor. Ombudsmännen i ditt eget regionkontor är till din hjälp i alla ärenden i anslutning till anställningsförhållandet. Det är lätt att komma till regionkontoret och vi bjuder också på kaffe. Ta kontakt och kom överens om en träff!

Vårt sakkunniga team i bakgrunden: över 90 sakkunniga till ditt förfogande

Pros branschombudsmän, ansvariga branschombudsmän och våra jurister specialiserade på arbetslagar säkrar att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med kollektivavtalet. Ombudsmännen förhandlar vid behov med arbetsgivaren om tvister på arbetsplatsen, de ansvariga branschombudsmännen förhandlar kollektivavtalen med arbetsgivarförbunden och juristerna försvarar i sista hand avtalen i rätten.

Våra arbetsmiljöexperter ger råd, informerar och utbildar förbundets medlemmar i frågor som gäller arbetarskydd och arbetshälsa. De är också med och utvecklar lagstiftningen om de här sakerna.

Våra experter specialiserade på socialskydd ger råd i ärenden om invalidpension, sjukdagpenning, arbetsolycksfall och yrkessjukdomar och hjälper vid behov vid uppgörandet av besvär.

Bekräftat utmärkt rättsskydd

Ibland blir det meningsskiljaktigheter i anställningsförhållandet. Pros arbetslivsexperter försöker alltid in i det sista lösa de här meningsskiljaktigheterna genom förhandlingar, men inte ens den bästa förhandling leder alltid till tillfredsställande slutresultat. Vid återvändsgränd får du hjälp av förbundets egna jurister, med flera års erfarenhet av arbetsrätt. De ombesörjer att man i tvist som tvist får ett beslut som är förpliktande för båda parter.

Som medlem är rättshjälpen gratis och riskfri för dig. I fall av förlust ersätts motpartens rättegångskostnader. Se Pros rättsfall.

Rättegångskostnaderna vid arbetstvist kan stiga till tiotals tusen euro. Konsumentförbundet jämförde fem fackförbunds och en arbetslöshetskassas tjänster och utredde hurdan hjälp arbetstagaren får om meningsskiljaktighet i anställningsförhållandet leder till rättegång mot arbetsgivaren.

Den betydelsefullaste skillnaden mellan fackförbundens juridiska tjänster är skötseln av tvister som kräver rättegång. En del av förbunden sköter rättegångar på förbundets egen bekostnad och använder antingen förbundets egna eller utomstående jurister. Pros rättshjälp är för dig som medlem ekonomiskt riskfri. Vi ersätter medlemmarnas rättegångskostnader utan självrisk och begränsningar i maximisumma för dem, fastän rättegångskostnaderna skulle växa tiotals tusen euro och rättegången skulle fortsätta i högre rättsinstans.

Rättshjälper omfattar juridisk rådgivning, förlikningsförhandlingar och rättshjälp i domstol. Beslutet om att föra ett ärende till domstol fattas av Pros chefsjurist.

Förutsättningen för rättshjälp är att medlemskapet varit i kraft minst tre månader före händelsen, för vilken rättshjälp söks och att medlemsavgiften betalats enligt förbundets stadgar. Förutsättningen för rättshjälp i domstol är att medlemmen utgående från de utredningar han eller hon presenterat sannolikt inte behandlats i enlighet med lag och avtal.

Värdefulla förmåner för fritiden

Från Teboil bensin- och automatstationerna, med undantag av Express-stationer, får du  2,1 cent/liter rabatt på bensin och dieselolja och 10 % på smörjmedel samt under kampanjer ännu förmånligare. Därtill får du 5 % rabatt på bilkemikalier, gasol och biltvätt. Se mer i Proplus.  

Vänner av båtresor kan njuta av medlemsrabatt på Viking Line, Eckerö Line och Tallink Silja. Kryssningsrabatterna är rentav -50% av dagspriserna, du hittar dem närmare i Proplus.

Slalomfantasterna kan glädjas över förmånliga liftkort till Levi, Ruka, Saariselkä, Salla, Ylläs och Vuokatti. Veckoliftkort till medlemsförmånspris ansöks elektroniskt. Ställena jämte pris ser du under ansökningstiden via Proplus.

Vi erbjuder dessutom varierande semesterförmåner, som du hittar bara i Proplus

Mångsidiga kurser och evenemang

Vi ordnar fortlöpande kurser och seminarier, som hjälper dig att ha framgång i arbetslivet. Med vår hjälp utvecklar du dina chefsfärdigheter och färdigheter för att leda eget arbete, dessutom mår och orkar du bättre. Vi ordnar årligen för medlemmarna utbildningar om arbetslivets spelregler.

Utbildningen hålls som webbinarier och kvällskurser runt om i Finland, även med teman riktade till studeranden och arbetslösa medlemmar. Bekanta dig med vårt nya videobibliotek, där finner du bland annat upptagningar från webbinarier i anslutning till lokalt avtalande och arbetssökning. Videorna kan fritt användas av våra medlemmar och föreningar: du kan dela länkarna eller samla en grupp för att se på videorna tillsammans.

Vi utbildar också aktiva på arbetsplatser och i föreningar, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Mera information om dem finns i Proplus.

Våra föreningar ordnar tillställningar, allt från jättepopulära familjedagar till lättsamma bruncher på första maj. Sök för dig lämpliga kurser och evenemang i Pros evenemangskalender. (på finska)

Bekanta dig med tidigare utbildning och önska ny

Hurdan utbildning önskar du? Ta kontakt med vår utbildningsenhet per e-post. Vi har redan tagit oss an de här frågorna (på finska) och hör gärna om vilket tema du skulle vilja lära dig mer.
Mitä ovat sisäilmaston aiheuttamat oireet toimistoissa? Miten perustan LinkedIn-tilin ja kuvaan osaamistani parhaiten? Miten hyödynnän LinkedIniä tehokkaimmin? Miten teen vakuuttavan video-CV:n?

Till evenemangskalendern

Du får 75 % rabatt på kursavgifter vid öppna universitet och yrkeshögskolor

Fackförbundet Pro stöder medlemmarnas studier vid öppna universitet och yrkeshögskolor. Medlemsförmånen är i kraft hösten 2020 och fortsätter år 2021.

Liitypro kontaktform