Regionkontor | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Regionkontor

Du kan även söka efter branschombudsmannen i din region med sökfunktionen. Om du inte finner din egen avtalsbransch i ditt regionkontor, kan den skötas från grannkontoret. Sök då enligt bransch. Direktör för regionkontoren är Heikki Tuominen.

Helsingfors

Verkstadsgatan 13 A
00580 Helsingfors
Tfn 09 172 731
 

Jyväskylä

Kalevankatu 4
40100 Jyväskylä
Tfn 09 172 731
 

Kuopio

Viestikatu 7
70600 Kuopio
Tfn 09 172 731
Fax 017 263 3544

Seinäjoki

Vapaudentie 28–30
60100 Seinäjoki
Tfn 09 172 731
Fax 06 421 4040
 

Tammerfors

Pyhäjärvenkatu 5 B
33200 Tampere
Tfn 09 172 731
Fax 03 3141 2020
 

Tavastland-Nyland

Rautatienkatu 19–21
15110 Lahti
Tfn 09 172 731
Fax 019 720 660
 

Uleåborg

Asemakatu 37
90100 Oulu
Tfn 09 172 731
Fax 08 335 696
 

Villmanstrand

Raatimiehenkatu 18
53100 Lappeenranta
Tfn 09 172 731
Fax 05 415 6187
 

Åbo

Universitetsgatan 13 b
20100 Åbo
Tfn 09 172 731
Fax 02 251 1035