Semester och ledigheter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

När kan man ta ut semester?

Semester tas ut på vardagar. Sådana är alla andra veckodagar utom söndag, kyrklig helgdag, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördagen och första maj. Alla dagar som är röda i kalendern är lediga dagar. För andra helgers del finns det dessutom bestämmelser i kollektivavtalen.

Hur mycket semester intjänas?

Enligt semesterlagen intjänar du 2,5 vardagar/full semesterkvalifikationsmånad, utom om ditt anställningsförhållande till slutet av semesterkvalifikationsåret fortgått under ett år – då får du semester 2 vardagar/semesterkvalifikationsmånad.
Semester intjänas enligt lagen 30 vardagar per semesterkvalifikationsår då anställningsförhållandet varat över ett år.

När kan du hålla den första sommarsemestern?

Mera information om semester

Du finner svar på alla grundläggande frågor om semester i Pros egen finskspråkiga handbok Lomailijan pikaoppas. Du kan bekanta dig självständigt med materialet eller tillsammans med dina arbetskamrater. Handbokens uppgifter grundar sig på lagstiftningen i april 2018. Du får också hjälp av FFC:s och Fackförbundet Pros gemensamma Vuosilomaopas. Uppdaterd lagstiftning kan alltid ses på adressen finlex.fi.

I kollektivavtal har man överenskommit om bättre rättigheter än arbetslagstiftningen. I de fletsa Pro-branscher är sådana till exempel tre månaders moderskapsledighet, avlönad faderskapsledighet och semesterpremie samt kortare arbetsdag före söckenhelg.

Du finner information om förlängning av den lagstadgade faderskapsledigheten på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Heltidsanställd och anställd med arbetstid som är över 75 procent av arbetstiden i heltid inom branschen, kan bli alterneringsledig.

Läs närmare om olika ledigheter:

 

Är du inte säker på hur du ska tillämpa svaret?

Medlem, ta gratis kontakt med oss

Är du inte medlem ännu? 

Anslut dig härifrån och få genast våra sakkunnigas alla tjänster till ditt förfogande