Vad är ett kollektivavtal? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Avtalen är vanligen för en bransch. De täcker till exempel tjänstemännens anställningsvillkor i en viss bransch såsom finansiering, datateknik, byggnads, metall eller telekommunikation.

Kollektivavtalet binder såväl medlemmarna i fackförbundet som arbetsgivarna i det arbetsgivarförbund som ingått avtalet. De här avtalen kallas normalt bindande.

Därtill finns det kollektivavtal med så kallad allmänt bindande verkan. Sådana omfattande avtal binder även oorganiserade arbetsgivare och deras anställda.

Se alla kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal som Fackförbundet Pro ingått.

Se: Fackförbundets kollektivavtal ger klart bättre förmåner än lagen (pdf)