Avtalsrörelsen 2019–2020 | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Avtalsrörelsen 2019–2020

Neuvottelutilanne nyt

Fackförbundet Pro för förhandlingar om kollektivavtal och arbets- och tjänstekollektivavtal från och med september 2019. På den här sidan ser du när avtalen löper ut och på motsvarande finska sida hittar du förhandlingsläget för de branscher där det förs, inleds eller har avslutats förhandlingar. Vi uppdaterar kollektivavtalen samt arbets- och tjänstekollektivavtalen vart efter att nytt avtal träder i kraft och är klart för publicering.

Breven som sänds ut i de olika branscherna och nyheterna om förhandlingarna finns samlade, oberoende av språk, på den här sidans finska motsvarighet. Du kommer till den genom att klicka på flaggan nederst på sidan.

Kollektivavtal som löper ut 2019 A-Ö

 • Bilbranschens tjänstemän 31.10.2019
 • Fiskars Finland Oy Ab:s tjänstemän  30.11.2019
 • Glaskeramiska industrins tjänstemän 30.11.2019
 • Gummiindustrins tjänstemän 30.11.2019
 • Kemibranschens tjänstemän 30.11.2019
 • Pappersindustrins tjänstemän 30.11.2019
 • Planerings- och konsultbranschen 30.11.2019
 • Sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen 30.11.2019
 • Teknologiindustrins tjänstemän 31.10.2019
 • Yles tekniska tjänstemän 30.11.2019

Kollektivavtal som löper ut 2020 A-Ö

 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 1.3.2020
 • Byggbranschens tjänstemän 30.4.2020
 • Byggämnes- och betongindustrins tjänstemän 30.4.2020
 • Digita Oy 31.1.2020
 • Energiindustrins tjänstemän 31.1.2020
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy ­­­­­­­31.3.2020
 • Ict-branschens tjänstemän 31.1.2020
 • Kartong- och pappersförädlingsbranschens tjänstemän 31.1.2020
 • Livsmedelsindustrins tjänstemän 31.1.2020
 • Löne- och personaladministrationsbranschens tjänstemän 31.1.2020
 • Mekaniska skogsindustrins tjänstemän 31.1.2020
 • Millog Oy:s tjänstemän 31.10.2020
 • Nationalgalleriet 31.3.2020
 • Pensionsskyddscentralens arbetstagare 30.11.2020
 • Privata laboratoriebranschens tjänstemän 31.1.2020
 • Privata socialservicebranschen 31.3.2020
 • Rådgivningsbranschens ramavtal 31.12.2020
 • Seminologer och konstbefruktningsstationerna 31.12.2020
 • Snickeriindustrins tjänstemän 31.1.2020
 • Tandlaboratoriebranschen 31.1.2020
 • Textil- och modebranschens tjänstemän 31.1.2020
 • Unigrafia Oy 31.3.2020
 • Universiteten 31.3.2020

Kollektivavtal som löper ut 2021 A-Ö

 • Alko Oy:s tjänstemän 31.1.2021
 • Certia Oy 31.1.2021
 • Danske Bank, Finlandsfunktioner 31.1.2021
 • Fastighetsbranschens tjänstemän 31.1.2021
 • Finansieringsbranschen 31.1.2021
 • Finnairs tekniska tjänstemän 31.1.2021
 • Finnairs tjänstemän 31.1.2021
 • Finnveras tjänstemän 31.1.2021
 • Flygtrafikens tjänstemän 31.1.2021
 • Förtullare och speditionsarbetsledarna 30.11.2021
 • Husteknikbranschen  31.1.2021
 • Kojamo 30.11.2019
 • Kreditupplysnings- och inkassobranschen 31.1.2021
 • Mediebranschens tekniska tjänstemän 31.1.2021
 • Mediebranschens tjänstemän 31.1.2021
 • Nordic Regional Airlines Oy:s tjänstemän (fd. Flybe) 31.1.2021
 • Paltas specialbranscher 31.1.2021
 • Paltas tjänstemän 31.1.2021
 • Stuveribranschens tekniska tjänstemän 30.4.2021
 • Stuveribranschens tjänstemän 30.4.2021
 • Tallink Siljas tjänstemän 31.1.2021
 • TAY-Palvelut Oy 31.1.2021
 • Veikkaus 31.12.2019

Till början

 I kollektivavtalet, arbets- och tjänstekollektivavtalet överenskoms om minimivillkor för anställningsförhållandet, till exempel om lön och semester, arbetstider och övertidsersättningar. Också skiftarbetstillägg, lön för resetid och sjuktid samt lön vid moderskapsledighet, semesterpremie/semesterpenning, jourersättningar och fridagar i veckan är viktiga saker som bestäms i kollektivavtalen samt arbets- och tjänstekollektivavtalen. Pro förhandlar totalt ungefär 75 kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal och i många branscher pågår förhandlingar eller ska börja.