Pros kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal

Kollektivavtalen som Fackförbundet Pro ingått med arbetsgivarförbundet bestämmer minimivillkoren för tjänstemännens anställningsförhållande i respektive bransch.

De kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal Pro ingått finner du nedan i pdf-form. Listan uppdateras allt efter nytt kollektivavtal träder i kraft och är klart.

Observera att de svenska kollektivavtalen är översättningar och det är de finska avtalen som är de officiella. Det innebär att vid oklarheter mellan de båda språkversionerna så gäller det finska kollektivavtalet.

Läs också om vad ett kollektivavtal är.

Kollektivavtal

 1. Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–30.4.2021)
  Kollektivavtal för tekniska tjänstemän i stuveribranschen (2019-2021)  PÅ SVENSKA!
 2. Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus (16.02.2020 - 28.02.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i stuveribranschen (16.02.2020 - 28.02.2022)  PÅ SVENSKA!
 3. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 4. Autoalan toimihenkilöiden työehtosopimus (28.2.2020 – 30.11.2021)
  Kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän (28.2.2020–30.11.2021) PÅ SVENSKA!
 5. Certia Oy:n yrityskohtainen työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021) 
  Kilpailukykysopimus samt yrityskohtainen erä
 6. Danske Bank, Suomen toimintojen työehtosopimus (25.3.2018–31.1.2021)  
 7. Digita Oy:n työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)
 8. Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (13.2.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom livsmedelsindustrin  (13.2.2020–28.2.2022)  PÅ SVENSKA!
 9. Eläketurvakeskuksen työntekijöitä koskeva työehtosopimus (26.2.2020–31.1.2022)
 10. Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i energibranschen (1.2.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 11. Finnairin teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 12. Finnairin toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (23.2.2020–31.1.2022)
 13. Finnveran toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)  
 14. Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöiden työehtosopimus entinen Iittala Group Oy A (5.2.2020–31.12.2021)
 15. Hammaslaboratorioalan työehtosopimus (1.2.2020 – 31.1.2022)
 16. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimus (1.4.2020–­­­­­­­31.3.2022)
 17. Ict-alan työehtosopimus toimihenkilöille (29.6.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i ICT-branschen (29.6.2020–28.2.2022)  PÅ SVENSKA!
  The collective agreement for salaried employees in the ICT sector (29.6.2020–28.2.2022)
 18. Kansallisgallerian työehtosopimus (1.4.2020–31.3.2022
 19. Kemianalan toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021) 
  Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal (5.2.2020–31.12.2021) PÅ SVENSKA!
  Collective agreement for salaried employees in the finnish chemical industry (5.2.2020–31.12.2021)
 20. Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Tjänstemannaavtal för sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen (5.2.2020–31.12.2021) PÅ SVENSKA!
 21. Kiinteistöalan toimihenkilöiden työehtosopimus  (1.2.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen (1.2.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 22. Kojamon työehtosopimus (01.12.2019–31.12.2021)
 23. Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom gummiindustrin (5.2.2020–31.12.2021)  PÅ SVENSKA!
 24. Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Tjänstemannaavtal för den glaskeramiska industrin (5.2.2020–31.12.2021) PÅ SVENSKA! (Obs! I finska avtalet har arbetstiden under söckenhelgveckor år 2022 korrigerats 14.12.2020)
 25. Lentoliikenteen toimihenkilöiden työehtosopimus (25.2.2020 –31.1.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom flygtrafiken (25.2.2020 –31.1.2022)  PÅ SVENSKA!
 26. Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus (13.3.2020-28.2.2022)
  Kollektivavtal för kreditupplysnings- och inkassobranschen (13.3.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 27. Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (4.5.2020 - 28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom den mekaniska skogsindustrin (4.5.2020 - 28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 28. Millog Oy:n toimihenkilöiden yrityskohtainen työehtosopimus (1.12.2017–31.10.2020)
 29. MTV Oy: Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. Företagsvist lönesystem och resereglemente. Tilläggsuppgifter av förtroendemannen och ansvariga branschombudsmannen.
 30. Neuvonta-alan runkosopimus (1.1.2018–31.12.2020)
 31. Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöden työehtosopimus (fd. Flybe) (25.2.2020–31.1.2022)
 32. Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (10.3.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen  (10.3.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 33. Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus (1.12.2018–31.1.2021)
 34. PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (6.3.2020–31.1.2022)
  Kollektivavtal för Paltas tjänsteman (6.3.2020–31.1.2022) PÅ SVENSKA!
 35. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (19.2.2020–31.12.2021)
  Pappersindustrins tjänstemannaavtal  (19.2.2020–31.12.2021)  PÅ SVENSKA!
 36. Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (4.5.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom snickeriindustrin (4.5.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 37. Rahoitusalan työehtosopimus (31.3.2020–28.2.2022) 
  Kollektivavtal för finansieringsbranschen (31.3.2020–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
  Collective Agreement for the Financial Sector (31.3.2020–28.2.2022)
  Palkkakeskusteluopas
  Pay discussion guidelines for the financial sector
 38. Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2020–30.4.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin (1.5.2020–30.4.2022) PÅ SVENSKA!
 39. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2020–30.4.2022)
  KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRANSCHEN  (1.5.2020–30.4.2022) PÅ SVENSKA!
 40. Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus (1.1.2018–31.12.2020)
 41. Silta Oy:n toimihenkilöiden työehtosopimus (28.2.2020–30.1.2022)
 42. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus (26.2.2020–30.11.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen (26.2.2020–30.11.2021)  PÅ SVENSKA!
 43. Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (28.2.2020–31.1.2022)
 44. Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille (9.3.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i husteknikbranschen  (9.3.2020–28.2.2022)   PÅ SVENSKA!
 45. Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus (24.2.2020 –30.11.2021)
 46. TAY-Palvelut Oy:n työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021) 
  Palkkausjärjestelmävaativuuskehikko samt suorituksenarviointilomake
  Kilpailukykysopimus
 47. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (14.2.2020–30.11.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom teknologiindustrin (14.2.2020–30.11.2021)  PÅ SVENSKA!
  Collective agreement for salaried employees in technology industries (14.2.2020 – 30.11.2021)
 48. Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimus (16.2.2020 – 28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän i textil- och modelbranchen (16.2.2020 – 28.2.2022)  PÅ SVENSKA!
  Collective agreement for salaried employees in textile and fashion industry (16.2.2020 – 28.2.2022)
 49. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus (1.4.2020–28.2.2022)
 50. Unigrafia Oy:n työehtosopimus (1.4.2020–31.3.2022) samt lönesystemet på finska
 51. Valtion keskustason virka- ja työehtosopimus 2020–2022
  Virastokohtaiset tarkentavat sopimukset
  Statens tjänste- och arbetsvillkor 2020-2022  PÅ SVENSKA!
 52. Veikkauksen työehtosopimus (1.1.2020–31.12.2021)
 53. Viestintäalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tekniska tjänstemän inom mediebranschen (–28.2.2022) PÅ SVENSKA!
 54. Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset 2.3.2020 – 31.1.2022
  I dokumentet finns avtalen för såväl försäkringsbranschens fältmän som kontorstjänstemän.  
  Försäkringsbranschens kollektivavtal 2.3.2020 – 31.1.2022 PÅ SVENSKA!
 55. Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimus (–28.2.2022)
 56. Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus (9.4.2020–28.2.2022)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom den privata laboratoriebranschen (9.4.2020–28.2.2022)  PÅ SVENSKA!
 57. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (1.4.2020–30.4.2022)
  Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen (1.4.2020–30.4.2022)  PÅ SVENSKA!
 58. Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (30.3.2020 – 28.2.2022)
 59. Yleisradion toimihenkilöiden työehtosopimus (1.1.2014–30.11.2016)
 60. Yliopistojen yleinen työehtosopimus (1.2.2018–31.3.2020)
  Allmänt kollektivavtal för universitet (1.2.2018–31.3.2020) PÅ SVENSKA!