Vem kan permitteras? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Permitteringsgrund kan gälla för

  • vissa avdelningar eller funktionella enheter eller
  • hela personalen.

 Behovet att permittera kan bero på 

  • Problem med åtgången av viss produkt, då det inverkar bara på en viss produktionslinje. Då ska arbetsgivaren i första hand erbjuda de som skulle permitteras arbete i enlighet med arbetsavtalet till exempel på en annan avdelning.
  • Verklig grund för permittering finns inte om man till exempel låter hyrd arbetskraft utföra de permitterades arbete.

Turordning vid reducering

Vid permittering följer man i kollektivavtalet överenskommen turordning.

Man fäster speciell vikt vid turordningen då permitteringsbehovet inte gäller alla arbetstagare. Då får inte arbetstagare som förlorat en del av sin arbetsförmåga i ifråga varande arbetsgivares tjänst vara bland de första att permitteras. Uppmärksamhet fästs även vid anställningsförhållandets längd och antalet minderåriga barn.

I samarbetsförhandlingarna kan man därtill lokalt ha kommit överens om sådant som ska beaktas vid beslut om vem som permitteras.