Sjukdom och tillfälligt arbete under permittering | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Nekande till tillfälligt arbete kan leda till att man temporärt mister rätten till utkomstskydd vid arbetslöshet.

Sjukdom och permittering som börjar

Arbetstagare har trots att permittering börjar rätt till lön för sjuktid om permitteringsmeddelandet ges under sjukledigheten och sjukledigheten fortgår då permitteringen börjar.

Arbetstagaren har rätt till lön för sjuktid också då sjukledigheten efter permitteringsmeddelandet fortsätter med ny sjukledighet, som baserar sig på samma sjukdom som tidigare.

Arbetstagare har inte rätt till lön för sjuktid då permittering börjar, om permitteringsmeddelandet getts före sjukledigheten börjar.

Annat arbete och permittering

Under permittering kan man ta emot annat arbete. Arbetet kan också vara i ett konkurrerande företag. Däremot är det förbjudet att idka företagsverksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren.

Uppsägningstiden är fem dagar för permitterad som ingått nytt anställningsförhållande. Uppsägningstiden gäller anställningsförhållanden tills vidare och för viss tid.