När kan man permittera? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
  1. I situationer då arbetstagaren skulle kunna sägas upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker som arbetsavtalslagen avser. Då är permitteringens längd inte begränsad. Obs! Före permitteringen ska man utreda omplacering och utbildning till andra uppgifter på sätt som föreskrivs i arbetsavtalslagen 7:3 §.
     
  2. I situationer då arbetet eller möjligheten att ordna arbete tillfälligt har minskat. Då bedömer man att permitteringen räcker högst 90 dagar. Före permitteringen ska det utredas om det skäligen kan ordnas annat arbete åt arbetstagaren eller om han kan utbildas i enlighet med arbetsgivarens behov.