Utredning före permitteringsbeslut | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

 Av utredningen ska framgå

 • grunden för permitteringen
 • uppskattad omfattning
 • sättet för genomförande
 • begynnelsetidpunkt
 • längd eller uppskattad längd

Arbetstagarna eller deras representanter ska reserveras möjlighet att bli hörda om utredningen.

Permittering av minst tio arbetstagare för mer än 90 dagar

 • Samarbetsförhandlingar i enlighet med samarbetslagen ska föras i företaget.
 • Till förhandlingsframställning ska skriftligt bifogas grunderna för åtgärderna och uppskattning om hur många det gäller.
 • Förhandsutredning behöver inte ges (Arbetsavtalslagen 5:3).
 • Om permittering ska likväl alltid meddelas arbetstagaren personligen och arbetsgivaren ska delge meddelandet även till förtroendemannen (Arbetsavtalslagen 5:4).

Samarbetsförhandlingar före beslut om permittering

 • Då permitteringen fortgår under 90 dagar ska samarbetsförhandlingar föras i minst 14 dygn eller två veckor.
 • Då permittering tills vidare gäller under tio arbetstagare och permitteringsgrunden skulle vara tillräcklig även som uppsägningsgrund, är samarbetsförhandlingarnas minimilängd fortfarande två veckor.
 • Då behovet av permittering tills vidare gäller tio eller fler arbetstagare är minimiförhandlingstiden sex veckor.
 • Samarbetsförhandlingar ska föras samtidigt för alla personalgrupper om permitteringsgrunden är densamma för alla.
 • Arbetsgivaren bryter mot samarbetslagen då samarbetsförhandlingarna delas i bitar för att förkorta förhandlingstiderna.