Permittering | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Om det inte finns en förtroendeman från Pro på arbetsplatsen kan du kontakta Pros regionkontor. Numret till närmaste regionkontor finner du bakom den här länken.

Branschvis permitteringsinformation ges i Proplus. Vid den första inloggningen behöver du ditt medlemsnummer.

Arbetslöshetskassan Pro svarar på frågor om permittering och arbetslöshetsskydd på nummer (09) 1727 3444. Kassan har telefonjour vardagar klockan 9–15.  

Vad avses med permittering? 

Permittering innebär att arbetsgivaren ensidigt besluter att tillfälligt avbryta lönebetalningen och arbetet men att anställningsförhållandet fortgår. Det är möjligt att permittera arbetstagare om tillfälliga svårigheter stör företagets verksamhets- eller betalningsförmåga. Då är det fråga om permittering av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker.

Grunderna för permittering ska noggrant gås igenom med personalen eller förtroendemannen i samarbetsförhandlingar, där man försöker finna andra lösningar för att undvika permitteringar. Arbetsgivaren kan ty sig till permitteringar om andra alternativ som behandlats i samarbetsförhandlingarna inte är lämpliga för företagets situation.

Meddelande om permittering ska ges i förväg

Arbetsgivaren bör ge permitteringsmeddelande muntligt eller skriftligt senast 14 dygn före permitteringen börjar. Anmälningstiden kan variera, kolla därför alltid upp det i ditt eget kollektivavtal. Permitteringen kan börja först då anmälningstiden är till ända.

Det lönar sig alltid att be permitteringsmeddelandet skriftligt, för bland annat arbetslöshetskassan behöver ett skriftligt permitteringsmeddelande. Se närmare om permitteringsmeddelande.

 Hur kan permittering förverkligas?

  • Genom att förkorta den dagliga arbetstiden.
  • Genom att förkorta veckoarbetstiden.
  • Genom att helt permittera personen.
  • Permitteringen kan vara för viss tid eller tills vidare.

Sök dagpenning för permitteringstiden

Om du är permitterad och vill söka dagpenning för permitteringstiden, bör du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån senast den första permitteringsdagen. Dagpenning kan betalas då du uppger att du söker heltidsarbete. Mera information finns på Pro-kassans webbsidor.