Då pensionen börjar | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Då pensionen börjar

Då du varaktigt går i pension, upphör ditt medlemskap i förbundet och den egna föreningen. Varaktig pension leder också till förändringar i dina medlemsförmåner. Varaktig pension är ålderspension, förtida ålderspension, individuell förtidspension eller invalidpension som är i kraft tills vidare.

Hur du meddelar till förbundet om pensionering

Meddela om att du gått i pension till förbundets medlemstjänst, för Pro får inte uppgiften någon annanstans ifrån. Efter att vi fått anmälan överför vi dig som medlem till Ammattiliitto Pro Seniorit ry. Inom en månad från din anmälan får du seniorföreningens medlemsbrev och nytt medlemskort. Övergångsåret är gratis i seniorföreningen.

Ammattiliito Pro Seniorit ry är seniorernas egen förening

Seniorföreningen är en nationell intresseorganisation för pensionerade tjänstemän, som främjar sina medlemmars sociala ställning och tryggar pensionsförmåner. Föreningen främjar därtill sina medlemmars psykiska och fysiska välbefinnande bland annat genom att ordna rekreations- och hobbyverksamhet.

Seniorföreningens medlemsavgift år 2021

Enligt de nya stadgar som Ammattiliitto Pro Seniorit ry:s årsmöte godkände 2018, betalar alla medlemmar i seniorföreningen årligen medlemsavgift. Medlemsavgiften år 2021 är 10 €/medlem. Följande års medlemsavgift bestäms alltid på respektive års årsmöte. Faktura på medlemsavgiften sänds i oktober–november automatiskt till seniormedlemmarna per kalenderår. Obetald faktura är tillräcklig anmälan för att upphöra med medlemskapet i seniorföreningen.

Genom att betala seniorföreningens medlemsavgift fortsätter ditt medlemskap ett år i taget och du får tillgång till seniorföreningens medlemsförmåner och kan om du vill delta i de lokala klubbarnas verksamhet.

Deltidspensionerad medlems medlemsavgift är 1,25 % av deltidslönen. Medlemsavgiften är likväl högst 49 euro/månad. Medlemsavgift betalas inte av pensionen. Medlemsförmånerna och -tjänsterna är samma som för andra i arbete.

Ytterligare information www.proseniorit.fi.

Bli medlem i Ammattiliitto Pro Seniorit