Tjänster för välbefinnande | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Tjänster för välbefinnande

Var få krafter att orka med vardagen och gnistan att motionera? Sök ensam eller med familjen till 1:a steget-perioder för välbefinnande som Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ordnar eller till Hyvinvointilomats och Solaris-lomats understödda rekreationssemestrar.

 

1:a steget-perioder för välbefinnande

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry ordnar understödda 1:a steget-perioder för välbefinnande som främjar arbetsförmåga och hälsa, såväl för vuxna i arbetsför ålder som för deras familjer.

Perioderna hålls på hotell, semesterställen, badanläggningar och idrottsinstitut på olika håll i Finland. Man söker till dem via elektroniskt ansökningssystem.

För deltagandet betalar man en billig självrisk. PHT:s verksamhet förverkligas med social- och hälsovårdsministeriets stöd från Veikkaus intäkter.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

Hyvinvointilomat

Hyvinvointilomat ry ordnar understödda semestrar på semesterhem, idrottsinstitut samt semester- och badanläggningar.

Semesterstöd beviljas på ekonomiska och sociala grunder och av hälsoskäl, högst vartannat år. I ansökan ska man uppge tidigare erhållet semesterstöd, även från andra organisationer. Semestern ansöks elektroniskt eller genom att beställa eller skriva ut och posta ansökningsblanketten.

Självriskandelen varierar beroende på ställe. Penningautomatföreningen stöder ordnandet av semesterverksamheten.

Hyvinvointilomat ry

Mera information bland annat om ansökningstiderna finns på medlemsservicesidorna i Proplus.