Arbetshälsokort och -utbildning | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetshälsokort och -utbildning

Arbetshälsokortet är Fackförbundet Pros svar för att förbättra ork i arbetet och förlänga arbetskarriärerna. Den en dag långa arbetshälsokortsutbildningen inspirerar och vägleder arbetsgemenskaperna att utveckla sin arbetsplats med gemensamma krafter. 

Arbetshälsokortet är ett bra sätt att visa att innehavaren behärskar det grundläggande sakerna om arbetshälsa.  På arbetsplatsen kan han eller hon stöda sitt eget och gemenskapens välbefinnande. Arbetarskyddscentralen (ASC) har år 2011 inlett en utbildning, där man kan avlägga kortet som Pro utvecklat.

 

Genom utbildningen kommer man igång med utvecklingen av arbetshälsan på arbetsplatsen. Den stärker den gemensamma uppfattningen om arbetshälsa, strukturerar roller och ansvar samt intensifierar samarbetet.

 

Arbetsplatsens resurser och utvecklingsmål bedöms i en förhandsuppgift. Utbildningsdagens material, diskussioner och grupparbeten hjälper att bearbeta utvecklingsmålen efter utbildningen.

 

Det lönar sig att utveckla arbetshälsan

Arbetshälsan hjälper organisationen att ha framgång, främjar arbetskarriärernas längd och minskar sjuk- och pensionskostnader. En välmående personal trivs i sitt arbete. En motiverad arbetsgemenskap som förbundit sig till sitt arbete fungerar effektivt. 

Vad ingår i arbetshälsokortsutbildningen?

Kursdagen består av tre delar och en sluttent. 

 • Vad består arbetshälsa av?
 • Utveckling, roller och ansvar
 • Författningsgrund
 • Produktivitet och arbetshälsa

Arbetshälsa genom att leda

 • Chefsarbete och arbetshälsa
 • Att leda sig själv
 • Yrkesskicklighet och kompetens 
 • Främjande av arbetsförmåga

Fungerande arbetsgemenskap

 • Samarbete och bra arbetsbeteende
 • Störningar och funktionsmodeller vid störningar
 • Utveckling av atmosfären och arbetsgemenskapskompetens

För vem är utbildningen?

Arbetshälsokortsutbldningen lämpar sig för hela personalen. Speciellt chefer, arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän får behövlig kunskap och stöd för att utveckla arbetshälsan.  

Arbetshälsokort förmånligt i Pros utbilning

Pro är Arbetarskyddscentralens samarbetspartner och erbjuder utbildning till företag. Våra utbildare har utbildats av Arbetarskyddscentralen och vi använder dess utbildningsmaterial. 

För arbetshälsokortsutbildningen faktureras bara material- och kortkostnaderna, som är 15 € per person. I priset ingår utbildarens arbetsinsats och resor, förhandsuppgiften, utbildningsmaterialet, repetition och arbetshälsokortet. 

Hur länge tar utbildningen?

Arbetshälsokortsutbildningen tar sju timmar och den kan delas i två delar. För att få arbetshälsokortet förutsätts att man deltar i hela utbildningen och gör repetitionen i slutet av kursdagen. 

Utbildningen sker nu undantagsvis på webben

Webbutbildningen hålls som 2 x 3,5 timmars interaktivt webbinarium och i slutet görs en repetition. Utbildningsmaterialet postas till deltagarna i förväg. 

Beställ utbildningen till din egen arbetsplats!

Hör dig för om utbildningen av Pros expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsärenden Tanja Lehtoranta, telefon 050 572 2568 och e-post tanja.lehtoranta@proliitto.fi.

Läs mer:

Arbetarskyddscentralen: Arbetshälsokortet
 

Är du inte säker på hur du ska tillämpa svaret?

 Medlem, kontakta oss gratis 

Ar du ännu inte medlem? 

Anslut dig här och få genast våra sakkunnigas alla tjänster till förfogande

 

Fråga mera: