Orka på jobbet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Sjukfrånvaron och invalidpensionerna har ökat på 2000-talet. Arbetslivet har blivit allt mer komplicerat och man kan inte ännu tillräckligt bra identifiera faror för den psykiska arbetsförmågan.

Sådana faror är bland annat ökade krav som arbetet ställer, kontinuerlig förändring, bristfälliga möjligheter att påverka arbetets innehåll samt för knappa personalresurser, konstant brådska och obalans mellan arbetet och livet i övrigt.

Pros svar – arbetshälsokort

Arbetshälsokortet är Fackförbundet Pros svar på hur arbetstagarna ska orka i arbetet och stanna längre i arbetslivet.

Arbetshälsokortet är ett bra sätt att visa att innehavaren känner till grunderna för välbefinnande och kan handla på arbetsplatsen för att främja eget och hela arbetsgemenskapens välbefinnande.

Arbetarskyddscentralen inledde år 2011 utbildning i vilken man kan avlägga kortet som Pro utvecklat.

Utbildningen går bland annat igenom lagar i anslutning till arbetshälsa. Kursdeltagarna får information om hur man leder välbefinnande i arbetet och hur arbetsgemenskapen fungerar samt om hälsa och arbetsförmåga.

Se även Arbetarskyddscentralen/Välbefinnande i arbetet-kortet

Mera information ger Pros anställningsjour och arbetsmiljöexperterna. Kontaktuppgifter.