Meddelande om permittering | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Obs! Den permitterade behöver ett skriftligt permitteringsmeddelande för arbetslöshetskassan.

Permitteringsmeddelandet kan ges muntligen eller skriftligen. På begäran är arbetsgivaren likväl skyldig att ge ett skriftligt intyg med uppgifter som motsvarar permitteringsmeddelandet.

Om möjligt ska meddelandet om permittering ges arbetstagaren personligen. Arbetsgivaren kan därför kräva underskrift, med vilken arbetstagaren bekräftar att han vid tidpunkten för underskriften fått meddelande om permitteringen. Varseltiden för permittering anses börja vid delgivandet.

Arbetsgivaren får inte i permitteringsmeddelandet ha andra villkor eller sådant som arbetstagaren borde godkänna i samband med meddelandet.

När ska arbetsgivaren berätta om permittering?

Arbetsgivaren ska enligt samarbetslagen meddela om permittering 14 dygn före den börjar.

I flera kollektivavtal har det likväl överenskommits att varseltiden bestäms av anställningsförhållandets längd. Då ska meddelandet ges en eller två månader innan permitteringen börjar. Kontrollera alltid varseltiden i ditt kollektivavtal.

Permitteringen kan börja först efter varseltidens slut.