Lönesättning | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Lönesystemet består av

  • bedömning av uppgiftens svårighet
  • personlig lönedel och eventuell företagsdel

I kollektivavtalet har även bestämts om lönetillägg i anslutning till bland annat arbetstid och övertidsarbete.

Medlemmar i Pro kan kontrollera sin lön med löneräknaren i Proplus (Informationsbanken/Työssä/Palkkaohjaus). Användning av Proplus förutsätter inloggning. Bäst klarnar lönefrågor genom att diskutera med arbetsplatsens förtroendeman.

Löneräknaren hjälper Pros medlemmar att bedöma den egna lönenivån. Uppgifterna baserar sig på omfattande medlemsundersökning. Lönefrågorna klarnar även genom att diskutera med arbetsplatsens förtroendeman eller genom att ta kontakt till branschombudsmannen i Pros närmaste regionkontor.

Pros medlemmar finner mer information om lönesättning genom att logga in till Proplus med sitt medlemsnummer.

Finansieringsbranschens lönesättning

I finansieringsbranschen delas en del av löneförhöjningarna ut som allmänna lönepåslag och en del i lönesamtal mellan tjänsteman och chef.

Det är inget mystiskt med lönesamtalen. Till dem hör likväl formaliteter såsom lönestatistik som ska ges före samtalet och blanketter som ifylls under samtalet.

Omsorgsfulla förberedelser är a och o för lönesamtalen. Fackförbundet Pro har gjort en skild lönesidor om förberedelserna, själva samtalet och eftervården. På webbsidorna finns finansieringsbranschens lönesystem samt detaljerade råd och de nyaste vinkarna för lönesamtal.

Mera information finns i Proplus (Rahoitusalan palkkasivusto). Användningen förutsätter inloggning.