Jämlikhet i arbetet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

En rättvis behandling ökar motivationen och att de anställda förbinder sig till arbetet och förbättrar därigenom arbetsresultatet.

En jämlik arbetsatmosfär ger alla möjlighet att fullt ut koncentrera sig på att arbeta.

Jämlikhet

  • Ingen diskriminering på basis av kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjerelationer, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet.

  • Kvinnor och män uppskattas lika. Samma lön för lika värt arbete, jämlik karriärutveckling, samma möjligheter att förena föräldraskap och arbete.

  • Frihet från sexuella trakasserier och ofredande.

Ojämlik ställning märks på arbetsmarknaden

Inom Pros avtalsområden märks det att arbetsuppgifterna är uppdelade utgående från kön. Kvinnor och män arbetar ofta i olika branscher och uppgifterna för dem som arbetar i samma bransch bestämt tydligt på basis av kön. Det här leder i sin tur till ojämlik lönesättning.

Den ojämlika ställningen mellan könen syns även annars i arbetslivet: kvinnor har i medeltal sämre möjligheter att utveckla sin kompetens eller avancera.

Fackförbundet Pro främjar jämlik behandling av kvinnor och män och jämlika möjligheter att avancera genom att påverka en smidigare sammanjämkning av familj och arbete.

Stöd för jämställdhetsarbete

Främjande av jämlikhet i arbetslivet är en del av Pros intressebevakning.

Förbundet försöker avlägsna den ogrundade löneskillnaden mellan män och kvinnor bland annat genom att förhandla om kollektivavtal, som sporrar arbetsgivarna att ta i användning könsneutrala lönesystem.

Pro erbjuder jämlikhetsutbildning för personalens representanter som övervakar medlemmarnas rättigheter på arbetsplatsen.

Jämställdhetsplanen som personalens representant och arbetsgivaren uppgör tillsammans, och lönekartläggningen som ingår i den, hjälper till att minska ojämlikheten mellan könen. Genom kartläggningen synliggörs eventuella löneskillnader som beror på kön.

Handboken som Pro gjort hjälper vid uppgörandet av jämställdhetsplan. Man kan också be om hjälp från närmaste regionkontor.

Är du medlem i Pro? Du får mera information om jämställdhetsfrågor genom att logga in i  Proplus med ditt medlemsnummer.