Arbetarskyddsfullmäktigen utvecklar arbetssäkerheten | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetarskyddsfullmäktigen ansvarar för tjänstemännens, experternas och chefernas arbetarskydd på arbetsplatsen. Hon eller han utvecklar och upprätthåller arbetshälsan i arbetsgemenskapen i samarbete med arbetsgivaren.

Arbetarskyddsfullmäktig ska väljas om det på arbetsplatsen regelbundet arbetar minst tio arbetstagare. Tjänstemannafullmäktig kan alltid väljas också till mindre arbetsplatser. Arbetarskyddsfullmäktigens uppgift är inskriven i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Mandatperioden är två år.

Vad kan arbetarskyddsfullmäktigen ingripa i?

Arbetarskyddsfullmäktigen kan meddela arbetsgivaren om hon eller han upptäcker brister i arbetssätt, -förhållanden eller -miljö eller överbelastning som äventyrar hälsan. Arbetarskyddsfullmäktigen kan föreslå arbetshälsoprojekt, -spelregler och -utbildning.

Om tjänstemannen hittar sådant som kan förbättras, till exempel i arbetsredskapens ergonomi, är det bra om hon eller han först är i kontakt med sin närmaste chef och arbetarskyddsfullmäktigen.

Med vilka samarbetar arbetarskyddsfullmäktigen?

Pro-medlemmarnas arbetarskyddsfullmäktig arbetar i nära samarbete med cheferna, arbetarskyddschefen, övriga personalen, förtroendemännen och företagshälsovården.

Arbetarskyddsfullmäktigen är tjänstemännens företrädare i arbetsplatsens arbetarskyddskommission, så hennes eller hans roll är viktig i Pro-medlemmarnas intressebevakning.

För vad annat ansvarar arbetarskyddsfullmäktigen?

Arbetarskyddsfullmäktigen följer med att arbetsgivaren följer arbetarskyddsbestämmelserna baserade på lag och deltar i arbetarskyddsinspektionerna som arbetarskyddslagen förutsätter. Hon eller han är också med i arbetsplatsutredningar tillsammans med företagshälsovården och i eventuella arbetarskyddsinspektioner.

Pros medlemmar får mera information om arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter i medlemstjänsten Proplus i delen Työpaikkatoiminta eller genom att kontakta den egna branschens ombudsman i Pros regionkontor.