Deltidsarbete | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Den lagstadgade längden på heltidsarbete är 40 timmar i veckan. I kollektivavtal kan veckoarbetstiden för heltidsarbete vara kortare.

Förmånerna för deltidsanställda får inte vara sämre än de heltidsanställdas. Förmånerna kan likväl ges i relation till arbetstiden.

Om det på arbetsplatsen finns behov av mer arbetskraft ska arbetet i första hand erbjudas deltidsanställd som vill jobba heltid.

Mera information om deltidsanställning: Arbets- och näringsbyråns webbplats och Folkpensionsanstalten.