Berätta din uppgift, förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Förtroendemannen

Förtroendemannen representerar de arbetstagare på arbetsplatsen som organiserat sig i Fackförbundet Pro och övervakar tillämpningen av lagar och avtal.

Förtroendemannen hjälper medlemmarna i det egna förbundet vid problemsituationer och är med och utvecklar arbetsgemenskapen. Vid förhandlingar är han eller hon den primära företrädaren, vald av arbetstagarna.

På arbetsplatsen bör alla förbundets medlemmar få veta vem som är deras förtroendeman.

 

Arbetarskyddsfullmäktigen

Arbetarskyddsfullmäktigen är för sin del expert på arbetsplatsens säkerhet. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar som personalens representant att arbetarskyddslagen förverkligas.  Hon eller han sätter sig in i arbetarskyddsfrågorna på arbetsplatsen och deltar i  arbetarskyddsinspektionerna.

Arbetarskyddscentralen upprätthåller ett lagstadgat personregister för arbetarskyddet, dit arbetsgivaren är skyldig att meddela namnen på de personer som blivit utnämnda och valda till arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen samt dessas kontaktuppgifter.

Personregistret för arbetarskyddet

 

Meddela Pro om valet

Om val av förtroendeperson ska det förutom till förbundets medlemmar på arbetsplatsen även meddelas till förbundet.

Då val av förtroendepersoner har hållits, glömmer mången förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig att meddela Fackförbundet Pro om att han eller hon blivit vald. Det är skäl att korrigera det. Uppgiften om förtroendeuppdraget behövs i förbundets medlemsregister.

I Proplus ser förtroendemännen vilka som är medlemmar i Pro på den egna arbetsplatsen. Det här baserar sig på Pros medlemsregister. Om uppgiften om förtroendeman saknas i registret, ser förtroendemannen inte alla Promedlemmar i företaget och medlemmarna hittar inte sin förtroendeman. Då är det svårt för förtroendemannen att hålla kontakt med de andra i Proplus.

Då uppgifterna i medlemsregistret är i skick får förtroendemannen förtroendemannapost från förbundet. Nya förtroendemän kan också registrera sig i introduktionsgruppen i delen Medlemsuppgifter/Jäsentiedot i Proplus.  Du finner vägen dit genom att i Proplus först klicka på Egna uppgifter/Omat tiedot, sedan Gå till medlemsuppgifter/Siirry jäsentietoihin.
 

 Anmälan om vald förtroendeperson

De gamla blanketterna för anmälan om vald förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig har tagits ur bruk. Under en övergångstid kan anmälan endast göras på finska, översättning ska komma.

Meddela om vald förtroendeman

Meddela om vald arbetarskyddsfullmäktig

 

Utbildning för förtroendepersoner

Förtroendepersonerna har på basis av samarbetsavtalen rätt att på arbetstid delta i utbildning som Fackförbundet Pro arrangerar. Arbetsgivaren betalar lön för den tid utbildningen varar. Om deltagande i kurs ska överenskommas med arbetsgivaren i förväg.

Grund-, sakkunnig- och specialkurserna för förtroendepersoner finner du i Pros evenemangskalender enligt målgrupp. Mera information om kurserna och anmälning till dem finns i Proplus.