Strejkbidrag | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Strejkbidrag

Modellanvisning (9-11.12.) för att söka strejkbidrag : Tack för ditt deltagande i strejken och om strejkbidraget

Om du deltagit i Pros strejk och sökt strejkbidrag kan du logga in från strejkbidragslänken för att se i vilket skede din bidragsansökan är. Strejkbidrag bör ansökas inom en månad från det du fått e-postmeddelande från Pro om saken. 

Om du får inkomstförlust på grund av arbetsnedläggelsen, betalar vi strejkbidrag. Förutsättningen är att du har ikraft varande medlemskap i Pro. Du är berättigad till strejkbidrag från anslutningsdagen, ifall du är i strejk.

Uträkning för 70 euros strejkbidrag: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. Av bidrag över 16 euro innehålls skatt enligt inkomstskattelagen 88 § och förskottsinnehållning på 35 procent enligt skatteförvaltningens beslut. Den överskridande delen är alltså i detta fall 54 euro. Av strejkbidraget blir det netto i handen 51,10 euro per dag. Vi innehåller skatt och redovisar den för beskattaren. 

Uträkning för 105 euros strejkbidrag: (I strejk, inkomstförlust för 12 timmars arbetsskift, om arbetsskiftet för strejkdagen hade varit 12 timmar). Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. Av bidrag över 16 euro innehålls skatt enligt inkomstskattelagen 88 § och förskottsinnehållning på 40 procent enligt skatteförvaltningens beslut. Den överskridande delen är alltså i detta fall 89 euro. Av strejkbidraget blir det netto i handen 69,40 euro per dag. Vi innehåller skatt och redovisar den för beskattaren. 

Ansökningstid och utbetalning

Du har en månad tid på dig att ansöka om bidrag räknat från då du får e-post av oss om saken. Vi betalar bidrag två gånger i veckan.

Några tips innan du börjar ansöka om strejkbidrag!

Kom ihåg att fylla i alla fält som krävs. I systemet syns flera strejker som delats in veckovis enligt datum. Fyll i allt systematiskt, varje dag separat. Då ansökan godkänts från Pros sida går det inte mer att ändra den. Om ansökan fortfarande är i ansökt läge (”haettu tila”) kan medlem ännu själv ändra den.

Så här ansöker du om bidrag

Bidrag ansöks med elektronisk blankett och ansökan förutsätter inloggning med Proplus-koder. Ansökan görs från Avustushakemus-inloggningssidan, som är https://lakko.proliitto.fi (fordrar inloggning).

För att göra ansökan behöver du:

 • ditt medlemsnummer, som du ser på medlemskortet av plast och i Pro-applikationen
 • din personbeteckning
 • ditt kontonummer (i IBAN-form, till exempel: FI1234567812345678)
 • namnet på din förtroendeman.

Logga in med dina Proplus-koder

 • Klicka på strejkdagslänken
 • Välj i rullgardinsmenyn: 
  • Lakossa, ansionmenetystä (i strejk, inkomstförlust) eller
  • Lakossa, ansionmenetystä 12 tunnin työvuorosta (i strejk, inkomstförlust för 12 timmars arbetsskift, om ditt arbetsskift hade varit 12 timmar dagen för arbetsnedläggelsen).

Förbindelsen är skyddad och därmed uppgifterna du gett på sidan.  

Om du inte ser blanketten i Proplus-betalningssystemet

Om du inte ser strejkbidragsblanketten i Proplus-betalningssystemet, kan du söka strejkbidrag med e-post.Sän den skyddade e-posten som finns bakom länken till adressen lakkohakemus(at)proliitto.fi. Skriv som ämne för e-posten Lakkohakemus och lägg följande uppgifter till e-posten:

 • Namn
 • Företag, till vilket du är i anställningsförhållande
 • Företag där du de facto arbetar, om det är ett annat än där du är anställd (till exempel underleverans eller bemanningsarbete)
 • Plats där du arbetar
 • Personbeteckning
 • Förbund där du är medlem (om annat än Pro)
 • Kontonummer i  IBAN-form (FI+16 tecken utan mellanslag)
 • Vilken strejk det är fråga om
 • Strejkdagar/arbetsskift, då du varit i strejk.

Bilagor behövs inte.

 

Tidtabell för utbetalning 

Vi betalar bidrag två gånger i veckan. Vi kan inte med säkerhet säga hur lång tid behandlingen av din ansökan tar: du kan kolla läget för din ansökan i Proplus, bakom Minä / Jäsentietoni på första sidan.

Tack för att du är med!

Vi vill tacka dig för att du med din egen handling visar ditt stöd i arbetskonflikten. Vi behöver alla Pro-medlemmar. Din insats är värdefull.

Kompisen me´!

Ett fackförbund är detsamma som dess medlemmar. Ju fler vi är, desto bättre möjligheter har vi att påverka. Om det finns en kollega på din arbetsplats som inte ännu hör till Pro, rekommendera henne eller honom medlemskap. Du kan till exempel lätt presentera medlemsförmånerna på vår webbplats proliitto.fi,  Medlemskap i Pro. Det går också lätt att ansluta sig där.

Du minns väl att vi belönar dig för att värva nya Pro-medlemmar: du får ett 40 euros presentkort till K- eller S-gruppen, enligt ditt val. 

Se spelreglerna här »