Övertidsförbud | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vad betyder övertidsförbud?

Med övertidsförbud förbjuder man utförande av allt arbete som överskrider ordinarie arbetstid. Sådant arbete är till exempel att intjäna flextimmar, vanligt mertids- och övertidsarbete, mertids- och övertidsarbete i anslutning till jour utanför ordinarie arbetstid eller resor utanför ordinarie arbetstid.

Vad betyder förbud mot skiftbyte?

Under förbud mot att byta skift avtalar inte tjänstemännen med arbetsgivaren om att byta arbetsskift.

Ska jag meddela arbetsgivaren att jag är med? 

Det behöver du inte. Fackförbundet Pro har gett behövliga varsel till riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbundet.

Arbetsgivaren hotar och tänker göra namnlistor. Hur gör jag?

Vi godkänner inte sådan verksamhet, meddela genast om saken till din förtroendeman, som är i kontakt med Pros regionkontor.

Hoten är ogrundade och man får inte göra namnlistor. För deltagande i laglig stridsåtgärd följer inget straff åt någon, för arbetstagarna har laglig rätt att delta i dem.

Gäller övertidsförbudet bara Pros medlemmar?

På arbetsplatsen som omfattas av övertidsförbud avhåller sig alla – sakkunniga, chefer och tjänstemän – från att arbeta övertid, oberoende av om de är medlemmar i Pro, i någon annan organisation eller är oorganiserade.

Jag är inte säker på om jag arbetar i ett företag som omfattas av övertidsförbud? Vad gör jag?

Kontrollera situationen genom att kontakta din förtroendeman eller branschombudsmannen i din region.

 

Bli medlem här