Lockout | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vid lockout hindrar arbetsgivaren arbetstagarna att komma till arbetet, avbryter lönebetalningen till dem och förklarar arbetsplatsen stängd så att personalen inte kan utföra arbete som omfattas av lockouten.

Lockouten som arbetsgivaren verkställer är på samma sätt stridsåtgärd som arbetstagarnas strejk, då det inte finns ikraft varande kollektivavtal i branschen, det vill säga då branschen är i så kallat avtalslöst läge. Om lockout ska meddelas motparten och riksförlikningsmannen två veckor innan lockouten verkställs.

Lockout kan användas för viss tid eller som enstaka så kallade punktdagar. Lockouten kan också gälla bara medlemmar i ett visst fackförbund. Lockout kan utlysas förutom i ett enskilt företag också i alla medlemsföretag.