Blockad | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Blockad är en stridsåtgärd liknande stödstrejk, där branschens tjänstemän vägrar arbeta med företag som är satta i blockad. Man gör inte arbete som företag satta i blockad beställt. 

I praktiken inverkar en blockad så att man till exempel inte levererar nya beställningar, sköter inte fakturering och/eller kredithantering, eventuella fel repareras inte och installationer samt service görs inte. Arbeten som satts i blockad lämnas att vänta och de görs först då blockaden är över. Blockad bestämd av ett förbund är en laglig stridsåtgärd.

Det är fråga om en laglig stridsåtgärd och arbetsgivaren har inte rätt att utöva påtryckning på någon eller förbjuda deltagande i blockad.